Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Studerande, sök studiestöd för sommarstudier nu!

Fpa

Studerande, sök studiestöd för sommarstudier nu!

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.05.2016 kl. 08:57
Utgivare: Fpa

Det lönar sig för den som studerar på heltid under sommaren att söka studiestöd nu, så det hinner beviljas innan sommarstudierna inleds. Det går enkelt att söka studiestöd för sommaren via e-tjänsten.

Studerande som bedriver heltidsstudier som ingår i examen kan få studiestöd också under sommaren. Också sommarstudiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och lånegaranti. Som sommarmånader räknas i regel juni, juli och augusti om de inte ingår i den normala studietiden för läsåret. Man kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov. För gymnasiestudier beviljas vanligen inte sommarstudiestöd.

Sommarstudiestöd kräver tillräckliga studieprestationer
För att få sommarstudiestöd ska man studera på heltid, dvs. ha tillräckligt mycket studieprestationer. I yrkesinriktad utbildning krävs minst 18 dagar studier i månaden och i medeltal minst 3 studieveckor eller 4,5 studiepoäng per stödmånad.  Studiestödsnämnden vid varje högskola fastställer vad som räknas som tillräcklig studieprestation för att studiestöd för högskolestudier under sommaren ska kunna beviljas. I allmänhet är det i medeltal minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Kraven på studieprestationer under sommarstudier är genomsnittliga. Det krävs inte någon viss mängd studieprestationer under varje stödmånad, utan de kan variera från en månad till en annan. Huvudsaken är att den studerande har studieprestationer under varje stödmånad och att den totala mängden studieprestationer är tillräckligt stor.

Enkelt via e-tjänsten
En studerande kan söka sommarstudiestöd endera via e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar (OT15r).

På förstasidan i e-tjänsten ser man med en blick om en ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Där ser man också om ansökan inte ännu har skickats in via e-tjänsten eller om det saknas bilagor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om det inte är fråga om högskolestudier behövs läroanstaltens intyg över sommarstudierna som bilaga till ansökan. Man kan också skicka bilagorna via e-tjänsten.

Närmare information för kunderna:
På nätet www.fpa.fi/studiestod 

Servicenumret för studiestödsärenden 020 692  221, vardagar kl. 8–18.

Studiestöd på Facebook:
www.facebook.com/opintotuki

Närmare information för medierna:
ansvarig planerare Ilpo Lahtinen, tfn 020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs