Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Statens skogsbruksbolag fick namnet Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsähallitus

Statens skogsbruksbolag fick namnet Metsähallitus Metsätalous Oy

Tiedote.
Julkaistu: 27.05.2016 klo 08:00
Julkaisija: Metsähallitus

Patent- och registerstyrelsen har bekräftat namnet på statens skogsbruksbolag, Metsähallitus Metsätalous Oy. Bolaget inledde sin verksamhet i mitten av april.

”Metsähallitus Metsätalous Oy sköter om statens skogar i enlighet med principerna för mångbruk samt avverkar och säljer virke”, berättar tf. verkställande direktör Jussi Kumpula.

Dessutom tar man i affärsverksamheten i beaktande samhälleliga skyldigheter såsom naturens mångfald, rekreationsanvändning, främjande av sysselsättningen och de krav som samekulturen och renskötseln ställer.

Den nya lagen om Forststyrelsen trädde i kraft den 15 april och Forststyrelsens skogsbruksverksamhet överfördes till ett skogsbruksaktiebolag som helt och hållet ägs av staten.

”Förändringen är främst juridisk och kommer knappt alls att påverka den praktiska verksamheten. Den vanliga medborgaren kommer inte att märka förändringen, skogarna kan användas för rekreation på samma sätt som tidigare”, försäkrar Jussi Kumpula.

Bolagiseringen inverkar inte på avverkningsvolymerna. Avverkningsvolymerna bestäms i de regionala naturresursplanerna med beaktande av miljön, precis som hittills. Naturresursplanerna godkänns av Forststyrelsens styrelse.

”Processen med deltagande planering är en etablerad praxis hos oss och kommer även fortsättningsvis att vara det i bolaget. Tillsammans med våra centrala intressentgrupper fastställer vi volymerna för varje område”, säger Jussi Kumpula.

Den nya bolagsformen påverkar heller inte Forststyrelsens förmåga att leverera virke till sina kunder eller anskaffningen av avverknings- och transporttjänster eller andra skogsbrukstjänster.

Hela skogsbrukspersonalen har börjat arbeta för bolaget. Verksamhetsställena och kontaktuppgifterna är desamma som tidigare. Bolagets hemort är Rovaniemi.

Ytterligare information:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tf. verkställande direktör Jussi Kumpula, tfn 0400 388 614.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs