Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Sammanslagningsutredningar hjälper att trygga servicen

Valtiovarainministeriö

Sammanslagningsutredningar hjälper att trygga servicen

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.12.2014 kl. 14:23
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Utredandet av kommunsammanslagningar fortsätts. Kommuninvånarna kan på basis av sammanslagningsutredningarna utvärdera med hurdana kommunstrukturer servicen kunde säkerställas på bästa möjliga sätt. Regeringen föreslår en tydlig tidsfrist för utredningarna så att det  ekonomiska stödet för sammanslagningar kan säkras.

Målet med kommunstrukturreformen är att förstärka kommunernas förutsättningar att ordna service, förenhetliga samhällsstrukturen och att förstärka det kommunala självstyret.

Kommuninvånarna ska ha möjlighet att utvärdera hur dessa mål förverkligas med olika kommunstrukturer. Utan jämförelse av alternativ, dvs. sammanslagningsutredningar, kan man inte veta hur olika kommunstrukturer fungerar ur invånarnas perspektiv.

- Behovet av att utreda möjligheterna till kommunsammanslagningar har inte försvunnit. Utgångsläget är fortfarande att trygga kommuninvånarnas tjänster, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.

Tillräckligt med tid för utredningar

Riksdagen ålade kommunerna med en förpliktelse att utreda sammanslagningar då kommunreformen inleddes. Tidsfristen för utredningarna kopplades till antagandet av lagen om ordnande av social- och hälsovården. Grundlagsutskottet förutsatte att kommunerna ska ha åtminstone sex månader på sig att genomföra utredningar efter att sote-lagen antagits.

Den slutliga tidsfristen för utredningsskyldigheten har varit öppen, eftersom tidtabellen för sote-lagen förändrats.

Regeringen överlämnade till riksdagen den 4 december en proposition om ändring av kommunstrukturlagen. Tidsfristen för utredningsskyldigheten lösgörs från sote-lagen, och noggrannare bestämmelser kommer att inkluderas i kommunstrukturlagen. På så sätt kan kommunerna garanteras mera tid för utredningar och eventuella sammanslagningsframställningar.

Utredningarna och sammanslagningsframställningarna ska vara färdiga före den 29 april 2016. Linjedragningen förtydligar läget och hjälper att driva kommunstrukturreformen framåt.  

Ekonomiska bidrag tryggas

Kommunstrukturlagen garanterar det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar ända tills 2017. Stöden kan utbetalas ifall utredningar och sammanslagningsframställningar blir färdiga inom den utsatta tiden.

Ytterligare information: Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 040 705 7134, Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30820

förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs