Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Säästötarve henkilöstömenoissa jatkuu kuntasektorilla

KT Kuntatyönantajat

Säästötarve henkilöstömenoissa jatkuu kuntasektorilla

Tiedote.
Julkaistu: 17.12.2014 klo 12:00
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan kunta-alalla leikataan tänä vuonna henkilöstömenoista keskimäärin kaksi prosenttia. Tämä on yli 400 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoimakustannuksista. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on tänä vuonna runsaat 21 miljardia euroa. Tiedot ovat KT:n marras–joulukuun vaihteessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohdolle tekemästä selvityksestä.

Selvitykseen vastanneet kuntatyönantajat leikkaavat ensi vuonna henkilöstömenojaan tätä vuotta enemmän. Henkilöstömenoissa varaudutaan 2,3 prosentin eli lähes 500 miljoonan euron säästöihin. Selvityksen mukaan säästötarvetta on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Lomautuksilta ja irtisanomisilta ei vältytty

Säästötoimenpiteistä on käyty tänä vuonna 92 yhteistoimintaneuvottelua eli lähes joka kolmannessa tiedusteluun vastanneessa kunnassa/kuntayhtymässä. Ensi vuonna niitä käydään tämän hetken tietojen mukaan ainakin 58 kunnassa/kuntayhtymässä. Tänä vuonna yhteistoimintaneuvottelut ovat johtaneet lomautuksiin 29 kunnassa/kuntayhtymässä ja taloudellisin perustein tapahtuviin irtisanomisiin 30 kunnassa/kuntayhtymässä. Yt-menettelyjen piirissä oli tänä vuonna lähes puolet koko kunta-alan henkilöstöstä.

Lomautukset kaksinkertaistuivat tänä vuonna vuoteen 2013 verrattuna. Viime vuonna lomautettiin 7 200 henkilöä eli 1,8 prosenttia henkilöstöstä. Tänä vuonna kunnissa ja kuntayhtymissä on lomautettu noin 14 300 henkilöä, mikä on 3,9 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä. Lomautuksen pituus oli keskimäärin 9 kalenteripäivää. Osa kuntatyönantajista lomautti lähes koko henkilöstönsä, mutta osassa kuntia ja kuntayhtymiä lomautettuja oli vain muutama henkilö. Keskimäärin lomautetuksi joutui 39 prosenttia lomautuskunnassa/-kuntayhtymässä työskentelevistä. Vuosi sitten lomautustarpeen ennakoitiin olevan tänä vuonna paljon toteutunutta suurempi.

Ensi vuonna kuntatyönantajien tämän hetken arvion mukaan 23 kuntaa/kuntayhtymää lomauttaa yhteensä 3 100 henkilöä keskimäärin 11 kalenteripäiväksi. Tämä on 0,8 prosenttia tiedusteluun vastanneitten kuntaorganisaatioiden henkilöstöstä. Lomautusten arvioidaan koskevan noin joka viidettä lomautuskunnassa/-kuntayhtymässä työskentelevää henkilöä.

Kuntasektorilla on toistaiseksi vältytty laajoilta irtisanomisilta. Taloudellisin perustein irtisanottiin tänä vuonna 369 henkilöä ja ensi vuonna arviolta 425 henkilöä. Irtisanomisia olisi ensi vuonna arviolta 32 kuntaorganisaatiossa. Myös irtisanomiset toteutuivat tänä vuonna ennakoitua vähäisempinä.

Paikallisia säästösopimuksia vähän

Paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla henkilöstömenosäästöistä on kuluvana vuonna sovittu selvityksen mukaan 25 kunnassa/kuntayhtymässä. Neuvottelut henkilöstömenosäästöistä olivat käynnissä tai käynnistymässä loppuvuodesta 44 kunnassa/kuntayhtymässä. Työnantajat olivat esittäneet paikallista sopimusta henkilöstömenosäästöistä 15 kunnassa/kuntayhtymässä, mutta osa henkilöstöjärjestöistä kieltäytyi tekemästä sellaista.

Lomautuksilta ja irtisanomisilta vältytään yleensä niissä kunnissa, joissa on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa esimerkiksi lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi tai vapaaehtoisista säästötarkoituksessa pidettävistä palkattomista virka- ja työvapaista tai muista säästötoimenpiteistä.

Säästöistä valtaosa saavutetaan muilla keinoin

Tänä vuonna säästetään kuntasektorilla henkilöstömenoissa pääosin muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla noin kolme neljäsosaa ja ensi vuonna noin neljä viidesosaa kokonaissäästöistä pääosin muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla.

Valtaosa säästöistä saavutetaan esimerkiksi hyödyntämällä luonnollista poistumaa, järjestelemällä töitä uudelleen, kehittämällä toimintoja sekä tehostamalla töitä muulla tavoin. Rekrytointia tiukennetaan mm. vähentämällä sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä sekä jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty useammalle vuodelle ulottuvia talouden tasapainottamisohjelmia. Myös pitkäkestoiset toimenpiteet esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentämiseksi alentavat työvoimakustannuksia.

Tarvittavia säästöjä haetaan erityisesti henkilöstömenoista, sillä yli puolet kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoista muodostuu palkkakustannuksista.

KT Kuntatyönantajien tekemään henkilöstömenosäästötiedusteluun vastasi 287 kuntaa/kuntayhtymää. Kysely kattaa 87 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2013 kuntasektorilla työskenteli 432 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärän arvioidaan lähivuosina vähenevän. Ennusteen mukaan vuonna 2020 kuntasektorilla työskentelisi 414 000 palkansaajaa.

Henkilöstöjärjestöt vastustavat edelleen paikallisia säästösopimuksia

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on huolissaan siitä, etteivät henkilöstöjärjestöt ole valmiita paikallisiin sopimuksiin, vaikka henkilöstöllä tähän olisikin halukkuutta.

Paikallinen sopiminen antaisi mahdollisuuksia solmia säästöratkaisuja kunkin kunnan ja kuntayhtymän omista tarpeista ja lähtökohdista. Jalosen mukaan paikallisilla sopimuksilla voitaisiin välttää lomautuksia ja irtisanomisia sekä turvata työpaikkojen säilyminen.

Työmarkkinajohtaja Jalonen korostaa hallituksen rakennepäätösten toteuttamisen välttämättömyyttä.

–Työvoimakustannusten sopeuttamisen taustalla on myös se, että kunnilla on nykyisin taloudelliseen kantokykyynsä nähden aivan liikaa tehtäviä ja velvoitteita.

Äärimaltillisia työmarkkinasopimuksia tarvitaan vuosiksi eteenpäin

Jalosen mukaan kuntataloudessa ei ole palkankorotusvaraa, joten tarvitaan lähellä nollaa olevia pitkäaikaisia palkkaratkaisuja usealle vuodelle.

Neuvottelut voimassa olevan työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta ja optiovuodesta pitäisi Jalosen mielestä käydä jo keväällä ennen eduskuntavaaleja. Muuten on olemassa uhka, että samanaikaisesti käytävät työmarkkina- ja hallitusneuvottelut vaikeuttavat jatkosopimusten tekoa.

Liitteet:

 Tiedotteen liitteenä yhteenveto henkilöstömenosäästötiedustelusta


Lisätietoja:

kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10
tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen, puh. 050 661 94
johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 050 527 10 92

Liitetiedostot

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs