Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Regeringen föreslår att församlingarna fråntas samfundsskatteandelen från och med skatteåret 2016

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår att församlingarna fråntas samfundsskatteandelen från och med skatteåret 2016

Tiedote.
Julkaistu: 04.12.2014 klo 13:51
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår att samfund och samfällda förmåner från och med skatteåret 2016 inte längre betalar skatt på sina inkomster till församlingen utan endast till staten och kommunen.

De evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarna kommer enligt förslaget inte att få någon andel av intäkterna från samfundsskatten från och med skatteåret 2016. Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna kommer inte att ändras i detta sammanhang.

Propositionen har samband med en föreslagen ny lag om statens finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (RP 250/2014 rd). Dessa lagstadgade uppgifter är bl.a. begravningsväsendet, folkbokföringsuppgifterna samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefull lösöre.

Den reform genom vilken andelen av samfundsskatteintäkterna ersätts med ett indexbundet anslag minskar konjunkturkänsligheten i församlingarnas ekonomiska ställning. Det är också lättare att förutse storleken på den finansiering som anvisas församlingarna i statsbudgeten, och den fördelas mycket jämnare till församlingarna än intäkterna från samfundsskatten, som varierar stort från år till år.

Eftersom församlingarnas samfundsskatteandel tillfaller staten och församlingarna erhåller motsvarande belopp ur statsbudgeten kommer reformen att vara kostnadsneutral. Statens eller kyrkans ekonomiska ställning kommer inte att förändras. Församlingarnas beskattningskostnader sjunker med ca 6 miljoner euro, eftersom församlingarna inte längre är mottagare av samfundsskatt.

Enligt propositionen ska man dessutom ändra på inkomstskattelagen, lagen om skatteredovisning samt 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas första gången vid beskattningen för skatteår 2016.

Ytterligare information: 

Merja Taipalus, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530052 och 

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 02955 30254.

 

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs