Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » OY ROBIT ROCKTOOLS LTD SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUTTA LISTAUTUA FIRST NORTH FINLAND –MARKKINAPAIKALLE

Robit

OY ROBIT ROCKTOOLS LTD SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUTTA LISTAUTUA FIRST NORTH FINLAND –MARKKINAPAIKALLE

Tiedote.
Julkaistu: 17.04.2015 klo 10:15
Julkaisija: Robit

OY ROBIT ROCKTOOLS LTD LEHDISTÖTIEDOTE 17.4.2015 klo 10.15

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

OY ROBIT ROCKTOOLS LTD SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUTTA LISTAUTUA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

 

Kasvava, kansainvälisesti toimiva maa- ja kallioporauksessa käytettävien kulutusosien valmistukseen erikoistunut Oy Robit Rocktools Ltd (”Robit” tai ”Yhtiö”) selvittää mahdollisuutta listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. 

Robit on vahvasti kansainvälistynyt kasvuyritys, jonka liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 23 prosenttia vuosina 2004–2014. Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia. Robitin tuotteita käytetään tunnelinporauksen, maalämmityksen ja –jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin.

Robitin nopeasta kansainvälistymisestä kertoo se, että yhtiön tuotteita myydään jo yli 100 maahan. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa. Yhtiöllä on tuotantoa Lempäälässä ja Etelä-Koreassa.

Robit on investoinut voimakkaasti nykyaikaiseen automatisoituun tuotantoteknologiaan, joka on mahdollistanut kilpailukykyisen tuotannon myös Suomessa.

Robitin liikevaihto vuonna 2014 oli 38 miljoonaa euroa. Mahdollisesti toteutettavan listautumisannin tavoitteena olisi kerätä noin 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa, joka käytetään Yhtiön kasvuhankkeisiin ja mahdollisiin yritysostoihin. Yhtiö uskoo, että kansainväliset markkinat tarjoavat edelleen tilaa kasvulle. 

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Harri Sjöholm kommentoi:

Robitin keskeisin tavoite on kasvaa voimakkaasti kansainvälisillä markkinoilla. Tämä tapahtuu ensisijaisesti orgaanisesti, ja siitä meillä on rohkaisevat historialliset näytöt. Tehdyt panostukset jakeluverkostoon sekä automaatio- ja robotisointi-investoinnit tuotantolaitoksiin Suomessa ja Etelä-Koreassa antavat erinomaiset mahdollisuudet kestävään kasvuun jatkossakin. Keskittyminen pelkästään vaativiin kulutusosiin mahdollistaa kasvun yli suhdanteiden. Mottomme onkin: ’Aina porataan – suhdanteista riippumatta’.

Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen kommentoi:

”Olemme panostaneet ja investoineet systemaattisesti kansainväliseen myyntiin. Omat myyntiyhtiömme sekä 160 jälleenmyyjää antavat vahvan kivijalan myös tulevan myynnin kasvattamiseen. Neljä markkinasegmenttiä luovat hyvän tasapainon koko liiketoiminnalle ja samalla sen kasvattamiselle usealla tukijalalla. Robit-brändi on tunnettu maailmalla skandinaavisesta korkeasta laadusta. Robitin maailmanlaajuinen ”perhe” katsoo siksi luottavaisesti tulevaisuuteen.

 

ROBIT LYHYESTI

Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin ja maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin.

Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa. Yhtiö suunnittelee lisäksi avaavansa uuden myyntiyhtiön Peruun vuoden 2015 aikana. Yhtiön jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa. Robitin tuotteita myydään yli 100 maahan. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Lempäälässä ja Donghaen vapaakauppa-alueella Etelä-Koreassa. Yhtiön liikevaihto jakaantui maantieteellisille alueille vuonna 2014 seuraavasti: Eurooppa ja Lähi-itä 49 prosenttia, Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti 19 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 15 prosenttia, Afrikka 8 prosenttia sekä Venäjä ja IVY-maat 8 prosenttia.

 

ROBITIN VAHVUUDET

Johdon mukaan Yhtiön vahvuuksiksi luetaan:

  • Kasvavat markkina-alueet, monipuoliset kysynnän ajurit ja laaja asiakaskunta
  • Tarjontaan kuuluvat porauksessa käytettävät osaamista edellyttävät kulutusosat ovat prosessikriittisiä asiakkaille
  • Pitkälle automatisoitu oma tuotantokonsepti, jota tukee tehokas alihankkijoiden verkosto
  • Vakiintunut kansainvälinen myyntiverkosto, joka tukee tulevaisuuden kasvua
  • Keskittyminen porauksessa käytettäviin kulutusosiin
  • Näyttöä historiallisesta kasvusta ja valmis strategia seuraavaan kasvuvaiheeseen
  • Kokenut ja ammattitaitoinen johto sekä vahva yrityskulttuuri

Yhtiöllä on vahva kasvutarina, sillä Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 23 prosenttia vuosina 2004–2014. Yhtiön johto uskoo, että kasvu on ollut seurausta Yhtiön suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, myyntiverkostoon sekä henkilöstöön, ja Yhtiö aikoo kasvaa myös tulevaisuudessa.

Robit palvelee asiakkaita neljällä markkina-alueella, joita ovat tunnelinporaus, maalämpö ja -jäähdytys, rakentaminen ja kaivosteollisuus, jotka Yhtiön johdon käsityksen mukaan tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä. Yhtiön johdon mukaan liikevaihto jakaantuu melko tasaisesti kyseisten markkina-alueiden kesken. Edellä mainituilla markkina-alueilla markkinasyklit ja -dynamiikka ovat erilaisia, mikä tasapainottaa Yhtiön tuotteiden kysyntää. Yhtiön asiakaskunta on kansainvälinen, sillä Yhtiö vie kulutusosiaan ja sovelluksiaan yli 100 maahan, eikä yhdenkään yksittäisen maan myyntiosuus ylitä 20 prosenttia Yhtiön kokonaismyynnistä.

Yhtiö on rakentanut myyntiorganisaation, jossa yhdistyy sen omat myyntiyhtiöt ja kattava jakeluverkosto. Yhtiö pyrkii vahvistamaan olemassa olevia paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja tai -yhtiöitä sellaisille markkinoille, joissa suoramyynti ja paikallisten asiakkaiden ja jakelijoiden tukeminen on Yhtiön näkemyksen mukaan erityisen tärkeää. Yhtiö on panostanut huomattavasti moderniin automatisoituun tuotantoteknologiaan, koska Yhtiön johto uskoo sen parantavan tuottavuutta, varmistavan jatkuvan korkean laadun ja lisäävän kustannuskilpailukykyä. Yhtiö käyttää mm. robotisoituja tuotantosoluja, automatisoituja poranastojen kiinnityslaitteistoja ja automatisoituja maalauslinjoja, jotka vähentävät ihmistyön tarvetta ja laadun vaihtelua. 

 

ROBITIN AVAINLUKUJA

 

1.1.–31.12. 2014

1.1.–31.12. 2013

1.1.–31.12. 2012

Liikevaihto, 1 000 euroa

38 272*

33 971*

30 706*

EBITA, 1 000 euroa[1]

3 819

3 251

1 892

EBITA, osuus liikevaihdosta, %

10,0

9,6

6,2

Liikevoitto, 1 000 euroa

3 761*

3 193*

1 834*

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %

9,8*

9,4*

6,0*

Oman pääoman tuotto, %

25,4*

22,9*

14,4*

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)[2], %

21,2

19,9

12,0

Omavaraisuusaste, %

47,4*

43,5*

36,8*

*Tilintarkastettu

 

 

 

 

YHTIÖN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Yhtiö on asettanut seuraavat pitkän aikavälin tavoitteet, pois lukien mahdollisten yritysostojen vaikutus: 

  • kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin vähintään 15 prosenttia vuodessa (CAGR)
  • saavuttaa 13-15 prosentin EBITA-marginaali

Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai ylläpitämään niitä sen jälkeen kun ne on saavutettu.

 

KESKEISIÄ TIETOJA ROBITIN MAHDOLLISESTA LISTAUTUMISANNISTA

Oy SWOT Consulting Harri Sjöholm Ltd on ennen Listautumisannin toteuttamista Yhtiön suurin osakkeenomistaja omistaen noin 89,0 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 89,8 prosenttia Yhtiön olemassa olevista äänistä.

Mahdollisesti toteutettavan listautumisannin tavoitteena olisi kerätä noin 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa, millä tuetaan Yhtiön kasvua. Lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat sitoutuisivat myymään osan omistuksestaan likviditeetin parantamiseksi. Yhtiö ja sen nykyiset osakkeenomistajat, mukaan lukien Oy SWOT Consulting Harri Sjöholm Ltd, sitoutuisivat tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin (lock-up) listautumisen yhteydessä.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii Yhtiön neuvonantajana ja listautumisannin toteutuessa annin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

 

OY ROBIT ROCKTOOLS LTD

Jussi Rautiainen

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Oy Robit Rocktools Ltd

 

Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 40 741 0369

+358 400 622 092

jussi.rautiainen@robit.fi

harri.sjöholm@robit.fi

 

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robit.fi

 

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden ostamiseksi tai kehotukseksi tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 


[1] EBITA on laskettu lisäämällä erä Konserniliikearvon poistot erään Liikevoitto

[2] Sijoitetun pääoman tuotto on laskettu jakamalla erien Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ja Korkokulut ja muut rahoituskulut summa erien Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) ja Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) summalla

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs