Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Nyutexaminerade får arbetslöshetsförmåner snabbast via webben

Fpa

Nyutexaminerade får arbetslöshetsförmåner snabbast via webben

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.05.2016 kl. 15:30
Utgivare: Fpa

På våren syns åter en topp i ansökningarna om arbetsmarknadsstöd då nyutexaminerade söker arbetslöshetsförmåner. Handläggningen går snabbast om man gör ansökan via webben.

Det ökade antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner syns i FPA:s statistik för juni och december, då många unga blir klara med sina studier. Antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner minskar i allmänhet på hösten, då många inleder sina studier eller börjar arbeta.

Först ska man anmäla sig som arbetssökande

En nyutexaminerad som inte genast får arbete ska anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande. Det lönar sig att göra anmälan genast då man blivit klar med studierna, eftersom FPA betalar ut arbetslöshetsförmåner tidigast från och med anmälningsdagen. Också självrisktiden börjar löpa då anmälan gjorts.

För arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen är självrisktiden 5 vardagar. Som inledningsdag för arbetslösheten ska ändå den första arbetslöshetsdagen antecknas, oavsett självrisktiden.

FPA:s beslut om arbetslöshetsförmåner kommer snabbast om man lämnar in ansökan först efter självrisktiden.

Utan utbildning

Den som inte ännu har yrkesutbildning kan få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader (21 veckor). Ingen väntetid fastställs om arbetsmarknadsstöd betalas som en omedelbar fortsättning på arbetslöshetsdagpenning (grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning) som betalats ut för den maximala tiden.

Väntetiden börjar

  • när en person anmäler sig som arbetslös arbetssökande
  • när en person anmäler sig som arbetslös arbetssökande och då heltidsstudierna har upphört
  • när tiden utan ersättning upphör
  • när skyldigheten att vara i arbete har fullgjorts.

 Väntetiden är också förknippad med andra villkor som det är bra att läsa om på fpa.fi.

Söka bostadsbidrag

Den som har avslutat sina studier kan söka allmänt bostadsbidrag. Till skillnad från bostadstillägget som ingår i studiestödet beviljas bostadsbidrag till hushållet, dvs. familjens sammanlagda utgifter för boendet och sammanlagda inkomster beaktas. Nyutexaminerade kan uppskatta beloppet av sitt bostadsbidrag med hjälp av beräkningsprogrammet på FPA:s webbplats och lämna in ansökan via e-tjänsten.

Det lönar sig också för nyutexaminerade att läsa den nya snabbguiden i e-tjänsten för studerande för att få reda på annat som det är bra att komma ihåg då man blivit klar med studierna.

Den som slutfört sina studier, men inte får arbetslöshetsförmån eller bostadsbidrag eller om bidraget dröjer, kan ansöka om utkomststöd hos socialväsendet i bosättningskommunen.

Snabbare handläggning vid ansökan via webben

Det lönar sig att söka arbetslöshetsförmåner via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med ett mobilcertifikat. De bilagor som behövs kan skannas eller fotograferas och skickas in via nätet.

Det finns anvisningar på FPA:s webbsidor fpa.fi/utexaminerad om hur nyutexaminerade ska gå till väga för att söka arbetslöshetsförmåner.

Närmare information för kunder:

  • Servicenumret för studerande 020 692 229 vardagar kl. 8–18

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs