Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Nya rekommendationer för hur flygekorren ska beaktas i skogsvården

Maa- ja metsätalousministeriö

Nya rekommendationer för hur flygekorren ska beaktas i skogsvården

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.05.2016 kl. 11:40
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar

Skogsbranschens aktörer och skogsägarna har fått tillgång till ett rådgivningsmaterial om hur flygekorren ska beaktas i samband med skogsvård. Materialet innehåller exempel på skogsbruk som bedrivs på skogshemman där det förekommer flygekorrar. Exemplen följer rekommendationerna för skogsvård.

"Det har funnits ett särskilt behov av ett rådgivningsmaterial, eftersom praxisen för skydd av flygekorre inom skogsbruket ändrades i och med att en ändring av naturvårdslagen trädde i kraft den 15 april 2016", konstaterar miljörådet Esko Hyvärinen vid miljöministeriet.

Kraven på skydd av flygekorrar är oförändrade: det är fortfarande förbjudet att förstöra eller försämra artens föröknings- och rastplatser. NTM-centralerna fattar däremot inte längre beslut om avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorre.

"Lagändringen innebär att skogsägarna och skogbranschens aktörer har ett större ansvar när det gäller att bevara artens föröknings- och rastplatser", tillägger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Med hjälp av rådgivningsmaterialet kan aktörerna och markägarna tillämpa god praxis i skogsvården och beakta flygekorren på det sätt som naturvårdslagen förutsätter. Alla avverkningsmetoder enligt skogslagen kan tillämpas kring artens föröknings- och rastplatser, med vissa begränsningar. Metoderna för hur flygekorren ska beaktas är delvis dock olika beroende på avverkningssättet.

Materialet Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä har utarbetats av Tapio Oy och finns fritt tillgängligt på jord- och skogsbruksministeriets och Tapios webbplatser. Tapio kommer senare i år att tillhandahålla en webbkurs som baserar sig på materialet och som hjälper skogsägare och skogsfackmän att tillägna sig de rekommenderade arbetsformerna. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat arbetet.

Rådgivningsmaterial (på finska):
Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä

Mer information från miljöministeriet:
Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn +358 295 250 094, fornamn.o.efternamn@ymparisto.fi

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information från Tapio Oy:
Lauri Saaristo, projektchef, Tapio Oy, tfn 040 573 91 68, fornamn.efternamn@tapio.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs