Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Lisää vastuuta metsästysseuroille kanalintujen pyynnin säätelyssä

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund

Lisää vastuuta metsästysseuroille kanalintujen pyynnin säätelyssä

Tiedote.
Julkaistu: 19.08.2016 klo 14:37
Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund

Riistakolmiolaskentoja on ajantasaisen päätöksenteon mahdollistamiseksi aikaistettu. Metsästäjäliiton mielestä tietojen vertailtavuus vaikeutuu, jos osa aineistosta on peräisin nykyistä myöhemmältä ajankohdalta. Tästä johtuen on hieman arveluttavaa todeta lintutilanteen olevan koko 28-vuotisen laskentahistorian alhaisin.

Lisäksi laskentoja suorittaneiden metsästysseurojen havaintojen mukaan kuumissa laskentaolosuhteissa –etenkin laskentajakson alussa – poikueiden liikkuvuus ja havaittavuus oli merkittävästi heikompaa myöhempään ajankohtaan ja viileämpään säähän verrattuna. Tämä tuli esille kuluneen kesän laskennoissa, joihin sattui useita hellepäiviä. Jos ilmiö on olemassa havaintojen osoittamassa muodossa, se johtaa kannan ja erityisesti poikasosuuksien aliarvioon. Metsästäjäliiton mielestä kanta-arvion luotettavuuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimiseen tulisikin ohjata varoja.

Kanalintutiheydet ovat riistakolmioaineiston perusteella pudonneet valtakunnallisesti tarkasteltuna joidenkin vuosien takaisesta huipputasosta. Alueellisesti runsaasti vaihdelleet viileät ja sateiset säät sekä pienjyrsijöiden vähäisestä määrästä johtuva predaatio ovat paikka paikoin todennäköisesti huonontaneet pesimätulosta. Kanalintujen tiheysvaihtelut voivat olla nyt suuria pienenkin välimatkan sisällä.

Paikoin lintutiheydet ovat kuitenkin verrattain hyvät, ja tietyissä osissa Suomea esimerkiksi metsolla jopa selvästikin yli viime kauden tason. Metsästysrajoitusten tarvetta ei tule arvioida pelkästään edelliskauden kantoihin verraten vaan kokonaiskuva säilyttäen.

Metsäkanalinnut ovat Suomessa käytännössä ainoa pienriistan lajiryhmä, jonka metsästystä valtakunnallisesti säädellään vuosittain metsästysaikojen pituuden avulla. Kyseistä ajallista säätelyä ei harjoiteta vastaavalla tavalla esimerkiksi Ruotsissa.

Suomalaisen riistatiedon kerrotaan olevan maailman huipputasoa ja ajantasaista nopeassa päätöksenteossa käytettäväksi. Metsästysseurat tekevät riistatiedon keräämisen eteen vuosittain valtavan määrän talkootyötä riistakolmiolaskennoissa. Tämä tieto tulisi Metsästäjäliiton mielestä antaa aiempaa paremmin metsästäjien ja metsästysseurojen käyttöön.

Isossa osassa maatamme metsästysseurat säätelevät omatoimisesti ja tarkasti metsästysaikaa ja pyydettävien lintujen määrää alueellaan kannanvaihtelujen mukaan. Sekä riistahallinnon että seuratason samanaikainen säätely aiheuttaa tällöin turhaa päällekkäisyyttä ja byrokratiaa, jota tulisi karsia.

Metsästäjäliitto esittää, että jatkossa mietittäisiin keinoja, kuinka vastuuta kanalintujen metsästysrajoituksista voitaisiin antaa enemmän metsästysseuroille. Näin seurat voisivat heikoimmilla lintualueilla tarvittaessa rajoittaa metsästystä, mutta ei kuitenkaan tarpeettomasti lyhennettäisi hyvien lintumaiden metsästysmahdollisuuksia. Asialla olisi keskeinen merkitys myös riistakolmioiden laskentainnokkuuden ylläpitämiselle seurojen alueella. Metsästäjäliitto näkee, että seurat ovat työllään ansainneet tämän luottamuksen.


Lisätietoa:
Ere Grenfors
Koulutuspäällikkö
010 841 0057

Teemu Simenius
Järjestöpäällikkö
p. 050 331 5330

Metsästäjäliitto on Suomen vanhin ja suurin metsästäjien edunvalvoja. Jäseninämme on jo yli 2 700 metsästysseuraa ja niiden 160 000 metsästäjää. Lue lisää Metsästäjäliiton kotisivuilta

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs