Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » LähiTapiola-ryhmä kasvatti tulostaan

LähiTapiola

LähiTapiola-ryhmä kasvatti tulostaan

Tiedote.
Julkaistu: 19.02.2016 klo 09:00
Julkaisija: LähiTapiola

Ennakkotietoja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätöksistä  1.1.-31.12.2015

Tiedote 19.2.2016

 

  • LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto kasvoi 252,0 miljoonaan euroon (151,1). Vahinkovakuutusliiketoiminnan kokonaistulos nousi 215,4 miljoonaan euroon (159,9). Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 96,3 % (100,3). Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 4,2 prosenttia (4,2). Vahinkovakuutusliiketoiminta käsittää LähiTapiola Vahinkovakuutusyhtiön ja 20 alueyhtiön yhteenlasketun tuloksen. 

  •  LähiTapiola Vahinkoyhtiön liikevoitto nousi 181,0 miljoonaan euroon (72,3) ja kokonaistulos 150,3 miljoonaan euroon (61,5).

  • LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 98,9 miljoonaan euroon (85,6) ja kokonaistulos 51,7 miljoonaan euroon (79,1). Sijoitustoiminnan tuottoprosentti oli 4,8 prosenttia (5,3).

  •  LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 3,6 prosenttia 9 406,9 miljoonaan euroon (9 078,1).

  • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin liikevaihto  nousi 16,1 miljoonaan euroon (14,3)

LähiTapiola-ryhmä, pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit

Vuosi 2015 oli LähiTapiola-ryhmälle hyvä monilla mittareilla mitattuna.  Vahvistimme asemaamme monilla vahinkovakuutusliiketoiminnan osa-alueilla.  Henkivakuutusliiketoiminnassa maksutulo kasvoi alaa paremmin, ja myynti kasvoi vahvasti. 

Menestyimme erityisesti yritysasiakasliiketoiminnassa. Vuoden 2015  tulos työtapaturmavakuutusten siirtoliikkeessä oli yhtiöryhmän historian parhaita sekä suurissa että pk-yrityksissä.   Myös tiivistynyt yhteistyö työeläkekumppanimme Elon kanssa auttoi osal­taan hyvän tuloksen saavuttamisessa.

Vuonna 2015 LähiTapiola onnistui sijoitustoiminnassaan ennakoitua paremmin.  Toimintaympäristöä on leimannut epävarmuus, joka on näkynyt varsin suurina heilahteluina niin osake- kuin korkomarkkinoilla.  Vahinkovakuutusyhtiön sijoitustoiminnan tuotto vuonna 2015 oli 4,8 prosenttia ja henkivakuutuk­sen 4,8 prosenttia. LähiTapiola vakuutusyhtiöiden varallisuutta hoitavan LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimuk­seen perustuva näkemyksellinen varain­hoito, joka onnistui erinomaisesti vuonna 2015.  

Vakuutusala on monien uudistusten edessä lähivuosina. Toimialalle on tulossa uusia toimijoita. Vuonna 2015 Suomen markkinoilla on aloittanut jo kaksi ulkomaista yhtiötä, ja odotamme uusia kilpailijoita alalle lähivuosina. Tämä vaikuttanee myös alan hintakilpailuun.  Teemme vuonna 2016 erittäin maltillisia tariffikorotuksia ja tarkennamme hinnoittelua koko ajan riskivastaavaan suuntaan.  

Liiketoiminnassamme jatkamme asiakkaiden hyvin vastaanottamaa strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Jo yli 760 000 asiakasta saa Bonusta LähiTapiolan vakuutusmaksuista. 

Tuot­teissa ja palveluissa kehitämme omaisuusvakuuttamisen ja varainhoidon ohella erityisesti henkilövakuuttamista sekä terveys- ja hyvinvoin­tipalveluita asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Tästä ovat hyviä esimerkkejä TerveysHelppi-puhelinpalvelu ja yritysasiakkaiden työkykypalvelu sekä viime vuoden kesäkuussa lanseerattu Suomen ensimmäinen älyhenkivakuutus.

LähiTapiola Vahinkovakuutus paransi tulostaan

-       Onnistuimme varsin hyvin vaikeassa ympäristössä. Maksutulomme kasvoi markkinaa nopeammin, siirtoliikkeessä teimme vahvasti positiivisen tuloksen, kannattavuus oli hyvällä tasolla ja sijoitustoiminnan tuotot olivat hyvin kilpailukykyiset. Myös vakavaraisuutemme säilyi erinomaisena, kertoo LähiTapiola Vahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Jari Sundström.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto oli 181,0 miljoonaa euroa (72,3). Kokonaistulos oli 150,3 miljoonaa euroa (61,5).  Liikevoiton parannus johtui hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta sekä vuotta 2014 paremmasta vakuutusteknisestä tuloksesta. Vakuutusmaksutulo oli 506,6 miljoonaa euroa (547,6).  Tilikauden aikana tehtiin laskuperustemuutos eläkemuotoisten vastuiden korvausvastuun laskentaan. Laskuperustekorkoa alennettiin edelleen 1,8 prosentista 1,6 prosenttiin.  Muutoksella oli noin 50,8 miljoonan euron tulosta pienentävä vaikutus. 

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 98,3 prosenttia (107,8). Sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 4,8 prosenttia (4,1 ). Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 1 743,6 miljoonaa euroa (1 685,7). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin oli 371,0 prosenttia (307,8).

LähiTapiola Henkiyhtiön vakuutusmaksutulo kasvoi alaa nopeammin

-       LähiTapiola Henkiyhtiön liiketoiminta jatkoi positiivista kehitystään vuonna 2015: myynti ja asiakasmäärät kasvoivat vahvasti ja toiminta tehostui merkittävästi, sanoo toimitusjohtaja Minna Kohmo.

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 98,9 miljoonaan euroon (85,6). Kokonaistulos oli 51,7 miljoonaa euroa (79,1).  Vakuutusmaksutulo kasvoi selvästi alaa nopeammin, eli 8,7 prosenttia 423 miljoonaan euroon (389,0). Maksutulon markkinaosuus vahvistui kaikissa Finanssialan keskusliiton tilastoimissa vakuutuslajeissa säästöhenkivakuutusta lukuun ottamatta.

Riskivakuutusmyynnin onnistuneen kasvattamisen johdosta hankintameno kasvoi 36,8 %. Samaan aikaan muut toiminnan kulut alenivat -16,5 prosenttia, eli 4,9 miljoonaa euroa tehostamistoimenpiteiden johdosta. Liikekustannussuhde oli 120,7 prosenttia kuormitustulosta (120,2). Kokonaisliikekustannussuhde, jossa on huomioitu sijoitussidonnaisen vakuutuksen palkkionpalautukset, oli 110,6 prosenttia (113,3). Riskiliikkeen tulos 21,8 milj. euroa (18,1 milj. euroa) oli ennätyksellinen.

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 4,8 prosenttia (5,3). Vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 26,4 prosenttia (26,3). Toimintapääomasuhde eli toimintapääoma suhteessa vähimmäismääräänsä oli 3,9-kertainen (4,0- kertainen).

Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat

LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 3,6 prosenttia 9 406,9  miljoonaan euroon (9 078,1). Liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa (11,2). Liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa. (25,3)

LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtajan Tom Liljeströmin mukaan päättyneen tilikauden tulos oli hyvä, perustuen edelleen kasvaviin sijoituspalveluliiketoiminnan palkkiotuottoihin.

-       Toimintaympäristöä on leimannut tietty epävarmuus, joka on näkynyt varsin suurina heilahteluina niin osake-kuin korkomarkkinoilla, kuvailee Liljeström sijoitusvuotta.

LähiTapiola Varainhoito sai vuoden aikana riippumattomilta tahoilta tunnustuksia sekä rahastoista että sijoitustoiminnan vastuullisuudesta ja asiakaspalvelusta. Puolueeton rahastoluokittaja Lipper valitsi LähiTapiolan Maailma 50 –rahaston vuoden 2014 parhaiksi pohjoismaiseksi rahastoksi.

Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa LähiTapiola Varainhoito valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa. Varainhoito keskittyi viime vuonna uusiin digitaalisiin palveluihin. Varainhoitoasiakkaille avattiin uusi verkkopalvelu kesäkuussa ja rahasto-asiakkaille marraskuussa.

Kiinteistövarainhoidolle ennätyksellinen liikevaihto

-       Liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta menestyimme sekä uusissa investoinneissa että rakennuttamisessa, sanoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtaja Vesa Immonen.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin tulos parani rahastoliiketoiminnan kasvun ansiosta. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ‐konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto kasvoi  17 prosenttia 16,1 miljoonaan euroon (14,3). Konsernin liikevoitto nousi 4,1 miljoonaan euroon (3,7).

Yhtiön hallinnoiman kiinteistövarallisuuden markkina‐arvo oli 3 468 miljoonaa euroa (3 170). Pääosa kannan kasvusta muodostui kiinteistöpääomarahastojen uusista sijoituksista.

LähiTapiolan sijoituskatsaukset:

LähiTapiola Vahinkovakuutus, sijoitustoiminta ja markkinariskien hallinta 2015

LähiTapiola Henkiyhtiö, sijoitustoiminta ja markkinariskien hallinta

Lisätiedot:

LähiTapiolan mediapuhelin puh. 040 183 5806

Erkki Moisander, pääjohtaja, puh. (09) 453 8200

Timo Laakso, talousjohtaja,  puh. (09) 453 3048, 050 326 8659

Raija Heinijoki, apulaisjohtaja, talouspalvelut, puh. (09) 453 4172, 040 550 8175

Jari Sundström, toimitusjohtaja LähiTapiola Vahinkovakuutus puh. (09) 453 2845, 050 553 1942

Minna Kohmo, toimitusjohtaja LähiTapiola Henkiyhtiö puh. (09) 453 3032, 050 556 6507

Tom Liljeström, toimitusjohtaja LähiTapiola Varainhoito puh. (09) 453 2102, 0400 440 929

Vesa Immonen, toimitusjohtaja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito puh. (09) 453 3412, 040 532 2808

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs