Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » I FPA:s nya strategi är kundupplevelsen det viktigaste

Fpa

I FPA:s nya strategi är kundupplevelsen det viktigaste

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.06.2016 kl. 13:47
Utgivare: Fpa

I FPA:s nya vision betonas vikten av att skapa välfärd i samhället med fungerande, täckande och dynamiska socialtrygghetstjänster.

FPA:s styrelse godkände vid sitt möte 16.6 FPA:s nya vision och strategiska mål för 2017–2020.

I FPA:s nya vision betonas följande: Vår verksamhet skapar välfärd i samhället. Vi skapar tjänster i egenskap av föregångare inom den sociala tryggheten.

– I FPA:s vision betonas vikten av att skapa välfärd i samhället med fungerande, täckande och dynamiska socialtrygghetstjänster. FPA är en stark verkställare av den sociala tryggheten som modigt siktar framåt. Som föregångare är vi beredda att i stor omfattning sköta olika samhällsuppgifter som bygger upp välfärden, säger generaldirektör Liisa Hyssälä.

FPA:s nya strategi har fyra mål:

  1. Vi erbjuder en utmärkt upplevelse för kunden på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt.
  2. Vi är en stark kunskapsexpert inom social- och hälsovårdsområdet.
  3. Vi är en initiativrik och uppskattad aktör i samhället.
  4. Vi utvecklar vårt arbete och vår arbetsmiljö.

Anneli Taina, ordförande för FPA:s styrelse, påpekar att FPA har en unik roll som verkställare av social- och hälsotryggheten för hela landet och befolkningen.

– FPA utvecklas ständigt och är också redo att effektivt och smidigt ta emot nya uppgifter. FPA är starkt involverad i reformen av social- och hälsovårdstjänster och redo att tillhandahålla service på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt i enlighet med sin vision, säger Taina.

Kunderna får sin röst hörd i de strategiska målen

FPA:s strategi utarbetades under vintern och våren i nära samarbete med olika organ, intressenter och kunder. I mars svarade mer än 600 av FPA:s kunder på strategienkäten på nätet.

Kunderna ansåg att FPA:s viktigaste mål i framtiden är att ta fram fungerande lösningar med betydelse för kundernas livssituation. Ytterligare ett önskemål var att kunderna allt mer skulle involveras i utvecklingen av tjänsterna. Kunderna får också sin röst hörd i det första strategiska målet: Vi erbjuder en utmärkt upplevelse för kunden på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt.

– En jämlik och ansvarsfull service är utgångspunkten för vår verksamhet. När varje kund får ett avgörande som gäller just hans eller hennes ärende i rätt tid och oberoende av servicekanal är resultatet en utmärkt kundupplevelse, säger generaldirektör Hyssälä.

FPA kommer också i framtiden att vara en riksomfattande tjänsteleverantör och verkställare av den sociala tryggheten. Kunderna involveras i processen för utveckling av tjänsterna.

– Vi effektiviserar serviceupplevelsen genom att erbjuda en möjlighet till digitalisering, automation och robotteknik. Av FPA:s processer ser kunden endast den del som han eller hon i det aktuella fallet behöver.

På strategibilden är FPA en bro – inte ett hus

Strategin har också sammanfattats i en bild som visar FPA:s plats i människornas vardag. Strategibilden är fräsch och kundtillvänd. Digitaliseringens betydelse skymtar fram i illustrationerna uppe och nere på sidan.

Rubriken på bilden är FPA:s verksamhetsidé: Ett stöd i livets alla skeden. Från den utgår "livets ström" och över den går FPA som en bro. Bron ger signaler om FPA:s basuppgift som är att erbjuda trygghet vid förändringar i livet. FPA:s värderingar har placerats på brokonstruktionen och utgör en del av det dagliga arbetet.

– FPA har traditionellt presenterats som ett hus eller ett torn. I vår nya strategi presenteras FPA som en bro som hjälper människorna framåt över förändringar i livet.

Strategin har visualiserats tillsammans med reklambyrån Miltton.

Bekanta dig med FPA:s strategi åren 2017-2020.

 

Mer information för medierna:
Ordförande för FPA:s styrelse Anneli Taina fornamn.efternamn@fpa.fi

FPA:s generaldirektör Liisa Hyssälä, tel. 020 634 1219 fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs