Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » FPA:s e-tjänster belönades i en internationell tävling

Kela

FPA:s e-tjänster belönades i en internationell tävling

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.04.2016 kl. 13:21
Utgivare: Kela

Möjligheten att skicka in bilagor elektroniskt till FPA via e-tjänsten fick ett hedersomnämnande av den världsomfattande socialförsäkringsorganisationen ISSA.

 FPA deltog i socialförsäkringsorganisationen ISSA:s (International Social Security Association) tävling om god praxis, "Good Practice Award", med arbetet “Adoption of electronic documentation for claims submitted on an online customer service platform”.

I arbetet beskrevs målen och bakgrunden till FPA:s e-tjänster, de tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka bilagor elektroniskt, kommunikations- och marknadsföringsåtgärder samt de uppnådda resultaten och deras effekt.

- Vi har satsat på att systematiskt utveckla våra e-tjänster redan i flera år. Vi är glada över att vårt arbete nu också fick internationellt erkännande och att vi mera omfattande kommer åt att dela med oss av erfarenheterna, säger FPA:s direktör Kari Pekka Mäki-Lohiluoma. Han tog emot hedersomnämnandet vid ISSA:s prisgala i Stockholm måndagen den 18 april.

 

En bild tagen med telefonens kamera duger som bilaga

 Det behövs ofta bilagor till FPA:s förmånsansökningar. Bilagorna behövs då man bedömer om personen har rätt till en viss förmån eller då man beräknar beloppet av förmånen. FPA behandlar årligen flera miljoner bilagor.

I november 2013 tog man i bruk en funktion som gör det möjligt att skicka bilagor i elektroniskt format till FPA. Kunden kan ta ett fotografi av den bilaga som behövs till ansökan t.ex. med sin telefon. Innan denna funktion togs i bruk var man tvungen att skicka bilagorna per post eller lämna in dem på en FPA-byrå. 

År 2015 skickades 46 procent av bilagorna in via FPA:s e-tjänst. Ökningen var 28 procent jämfört med året innan. 

Möjligheten att skicka bilagorna via e-tjänsten har marknadsförts aktivt sedan funktionen togs i bruk. Förutom kommunikation med medier har flera marknadsföringskampanjer genomförts. År 2015 marknadsfördes möjligheten att skicka in bilagor via e-tjänsten som en del av en större kampanj om tjänster på nätet. I januari 2016 lanserades en kort videoguide om hur man går till väga för att skicka bilagor på nätet.

Den ökande användningen av e-tjänsterna försnabbar betjäningen och minskar behovet av att anlita andra former av service, t.ex. besök på byrå eller telefonservice.

- Ökningen stöder också en ekologiskt hållbar utveckling, något som är en av FPA:s strategiska tyngdpunkter: Både mängden post som skickas från FPA och mängden som kommer in minskar avsevärt då användningen av e-tjänsterna blir allt vanligare. Nästan alla har idag en telefon som man kan ta bilder med. Att skicka bilagorna är enkelt, säger Marjukka Turunen, chef för Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster.

Turunen presenterar olika modeller som beskriver hur man kan skicka in elektroniska bilagor vid ISSA:s europeiska konferens i Stockholm den 19 april 2016. 

 

 FPA:s e-tjänster belönades redan för andra gången

 Kela-Kerttus diskussionsforum i Suomi24-tjänsten uppmärksammades i ISSA:s motsvarande tävling om god praxis med ett hedersomnämnande redan 2013. För närvarande ger Kela-Kerttu råd åt barnfamiljer på FPA:s eget diskussionsforum Fråga FPA och på Facebook.

ISSA:s tävling om god praxis är avsedd för europiska socialförsäkringsinstitutioner och i tävlingen deltog i år 71 arbeten från 19 olika länder. FPA:s hedersomnämnande var det enda erkännandet som Finland fick.

ISSA har belönat god praxis sedan början av år 2008. Genom att belöna god praxis vill man hjälpa de olika ländernas socialförsäkringsinstitutioner  att utveckla sina processer och sin förvaltning. Tävlingsbidragen publiceras på ISSA:s webbsidor.

 

Närmare information för kunderna

www.issa.int

www.fpa.fi/etjanst

www.fpa.fi/fragafpa

Kampanjen Gör det oväntat enkelt / marknadsföringsvideon Skicka bilagorna via nätet (på finska)

FPA visar: videoguiden Så här skickar du bilagor till din ansökan i e-tjänsten (på finska)

 

 

 

Närmare information för medier

 

FPA,

direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, tel. 020 634 1216

fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Folkpensionsanstalten, Resultatenheten för förmånstjänster

chef för Juridiska enheten Marjukka Turunen, tel. 040 528 5371

fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs