Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Apukuski analyserar ditt körbeteende

LähiTapiola

Apukuski analyserar ditt körbeteende

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.03.2016 kl. 10:29
Utgivare: LähiTapiola

LokalTapiola lanserar en applikation för körsätt, som instruerar till tryggare körning

LokalTapiola har som första försäkringsbolag i Finland lanserat en mobilapplikation för körsätt.  Apukuski registrerar automatiskt körsträckorna samt ger poäng och respons.Applikationen är ett konkret arbetsverktyg för uppföljning av det egna körsättet och för utveckling och förbättring av trafiksäkerheten.Applikationen Apukuski kompletterar LokalTapiolas utbud av smarta applikationer.Applikationen är tillgänglig för alla kunder under pilotperioden mars-maj.

Applikationen identifierar på basis av positionsuppgifter när du börjar och slutar resan. När resan slutar ser du din körrutt på kartan och får poäng för din resa. Poängen påverkas av förutseende körsätt, körhastighet och koncentrationsstörande användning av mobiltelefonen. I applikationen kan du även se din körhistoria, följa utvecklingen av dina poäng och bjuda in dina vänner att använda applikationen.

LokalTapiola och applikationsleverantören, det brittiska mjukvaruföretaget Floow, samlar in och statistikför körinformation, såsom körhastighet i förhållande till tid och plats, för att utreda vilken inverkan informationen och trafikomgivningen har på riskerna. Information om användaren överlåts inte till utomstående och den information som statistikförs kan inte spåras till en enskild person. Med applikationen vill man uppmuntra bilisten att själv följa sitt körsätt och förbättra saker som behöver rättas till.

– Vi har länge följt telematiktjänster och utveckling av applikationer i anslutning till dem och letat efter en lösning som lämpar sig för våra kunder. Nu har vi en lösning som är verkligen lätt att använda och som konkret hjälper våra kunder. Vi vill att folk förbinder sig att följa och vid behov utvecklar sitt körsätt så att det blir säkrare, mera ekonomiskt och miljövänligare. Våra enkäter visar att allmänheten är mera medveten om körbeteendets betydelse för trafiksäkerheten, säger trafiksäkerhetschef Markus Nieminen i LokalTapiola.

Under pilotfasen har bland annat personalen i LokalTapiola testat applikationen. Många blev överraskade av de iakttagelser som applikationen gjorde, till exempel hur ofta man under pågående körning pratade i telefonen även om man använde handsfree eller att man utgående från kartan kunde se hur ofta man gjort kraftiga inbromsningar.

Digitalisering och innovationer viktiga tyngdpunkter

Apukuski är den första applikationen för körsätt som lanserats i Finland av ett försäkringsbolag och Apukuski kompletterar LokalTapiolas utbud av smarta applikationer. Vid årsskiftet inledde LokalTapiola ett pilotprojekt smarthem för att främja tryggt boende och förra året lanserades smartlivförsäkring, i vilken uppföljning av den egna hälsan och välmågan kombineras med en livförsäkring.

LokalTapiola satsar på digitalisering och innovationer med vilka man vill skapa nya produkter och tjänster för kunderna för att underlätta vardagen. LokalTapiola vill ändra på försäkringsbolagens traditionella roll som ersättare och bli förebyggare av skador samt bli en som möjliggör ett tryggare och hälsosammare liv.

– I fortsättningen medför de digitaliska lösningarna nya sorters tjänster för våra kunder. För kunden syns detta som smidig skötsel av ärenden och utveckling av livstrygghet. Applikationen Apukuski är ett bra exempel på den nya teknikens möjligheter, som ger nya slags erfarenheter för våra kunder, säger Jari Sundström som är verkställande direktör för LokalTapiola Skadeförsäkring och leder LokalTapiolas digitaliseringsprojekt.

Du kan ladda ner applikationen Apukuski från Google Play redan nu och från AppStore fr.o.m. 7.3.

Ytterligare information:

Markus Nieminen
Chef för trafiksäkerhet, LokalTapiola
040 7466 107

Jari Sundström
verkställande direktör, LokalTapiola Skadeförsäkring
050 5531 942

--

Dessa påverkar totalpoängen som Apukuski ger

  • förutseende körning – undvikande av onödigt kraftiga accelerationer och inbromsningar ger tilläggspoäng.
  • körhastighet – måttliga hastigheter ökar poängen.
  • användning av telefon under pågående körning – att man undviker att skicka sms och använda nätet ökar poängen.

Tilläggsmätare är:

  • sammanhängande körtid – vilotider med vettiga mellanrum ger plus.
  • tiden på dygnet – undvikande av rusningstider förbättrar vitsordet.

 Du kan avgiftsfritt ladda ner applikationen till iOS- och Android-telefoner.

www.lahitapiola.fi/apukuski

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs