Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » 12 900 högskolestuderande får en begäran om redogörelse för studieframgången

Fpa

12 900 högskolestuderande får en begäran om redogörelse för studieframgången

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.10.2016 kl. 10:51
Utgivare: Fpa

FPA och studiestödsnämnderna följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. Den uppföljning som nu gjorts omfattar cirka 166 000 högskolestuderande som hade studiestöd läsåret 2015–2016. Av dem får 12 900 en begäran om redogörelse för studieframgången.

Med hjälp av uppgifterna om studiestöd och studieprestationer utreds huruvida den högskolestuderandes studieframgång har varit tillräcklig. Studieframgången anses tillräcklig om den studerande har avlagt minst 20 studiepoäng läsåret 2015–2016 och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad under läsåret eller under hela studietiden.

Om studieprestationerna inte räcker till får den studerande en begäran om redogörelse. Den studerande ska lämna in redogörelsen till högskolans studiestödsnämnd.

Studiestödsnämnden bedömer om det finns godtagbara skäl till otillräcklig framgång i studierna. Om den studerande inte svarar på begäran om redogörelse eller om de orsaker som han eller hon anger inte kan godtas dras studiestödet in från 1.1.2017. Om antalet studieprestationer är synnerligen litet (mindre än 1 studiepoäng/stödmånad) och den studerande inte ens haft för avsikt att studera på heltid, kan studiestödet även återkrävas.

Begäran om redogörelse skickas till 7 900 universitetsstuderande och till 5 000 yrkeshögskolestuderande. I fjol skickades begäran till 13 400 personer, varav 8 600 studerade vid universitet och 4 800 vid yrkeshögskola.

Närmare information för kunderna:
Fråga mer av studiestödsnämnden vid din högskola: www.fpa.fi/studiestodsnamnder
På nätet www.fpa.fi/studieframgang-framgang-i-hogskolestudier
Studiestödets Facebook-sida www.facebook.com/opintotuki (på finska)

FPA:s servicenummer för studerande 020 692 229, mån–fre kl. 8–16

Närmare information för medierna:
FPA, Resultatenheten för förmånstjänster, studiestödsgruppen
ansvarig planerare Markku Kokkarinen, tfn 020 634 3635
ansvarig planerare Ilpo Lahtinen, tfn 020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs