Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Ympäristölupa Lempäälän kunnan Vuoreksen maanvastaanottoalueelle

Pirkanmaan ympäristökeskus

Ympäristölupa Lempäälän kunnan Vuoreksen maanvastaanottoalueelle

Julkaistu: 10.12.2008 klo 12:49
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Lempäälän kunnan Vuoreksen maanvastaanottoalueelle. Maankaatopaikka sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa, Kuokkalan ja Kuljun kylien alueella.

Pirkanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Lempäälän kunnan Vuoreksen maanvastaanottoalueelle. Maankaatopaikka sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa, Kuokkalan ja Kuljun kylien alueella.

Vuoreksen maanvastaanottoalue käsittää kokonaisuudessaan entisen Lempäälän kunnan Lehtivuoren maankaatopaikan ja uuden, pinta-alaltaan moninkertaisen laajennusosan. Maankaatopaikalle sijoitetaan mm. Vuoreksen kaupunginosan rakentamisen yhteydessä muodostuvia pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia keskimäärin noin 200 000 irtokuutiometriä vuodessa.

Täyttöalueen suunniteltu pinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria. Alue täyttyy noin kahdeksassa vuodessa, mikäli arvio vuosittain vastaanotettavan maa- ja kiviaineksen määrästä toteutuu. Alueen täyttö toteutetaan kahdessa vaiheessa, ja kumpikin täyttövaihe maisemoidaan, kun vaiheen lopullinen täyttökorkeus on saavutettu. Alueelle tuotavien maa-ainesten laatua valvotaan. Ajoittain alueella myös murskataan kiviainesta ja louhetta. Mursketta hyödynnetään täyttörakenteessa ja toimitetaan hyödynnettäväksi muihin kohteisiin.

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä mm. maankaatopaikan täytön toteuttamisesta, lopullisen täytön tilavuudesta, korkeudesta ja muodoista. Lupa sisältää lisäksi määräyksiä mm. pinta- ja pohjavesien tarkkailusta, sade- ja sulamisvesien hallinnasta ja käsittelystä sekä sallituista melun keski- ja enimmäisäänitasoista. Maankaatopaikan päivittäisiä toiminta-aikoja sekä maankaatopaikalla suoritettavien murskaustoimintojen sallittua ajallista ja päivittäistä kestoa on rajoitettu. Lisäksi lupa velvoittaa mittaamaan alueen toiminnoista aiheutuvaa yhteismelua. Maankaatopaikan toiminnasta on raportoitava vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Toiminta arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä tai sitä ennen, jos toiminta muuttuu niin, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tai riskit oleellisesti kasvavat.

Lisätiedot:

  • ylitarkastaja Markus Mäki, Pirkanmaan ympäristökeskus,  p. 050 405 9935

Tiedotus:

  • tiedottaja Auli Kilpeläinen, Pirkanmaan ympäristökeskus, p. 050 570 2109

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs