Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Uusien viemärisaneerausmenetelmien työturvallisuus tehostuu henkilösertifiointikoulutuksella

MoMent ry

Uusien viemärisaneerausmenetelmien työturvallisuus tehostuu henkilösertifiointikoulutuksella

Tiedote.
Julkaistu: 28.02.2014 klo 08:15
Julkaisija: MoMent ry

Modernit Viemärisaneerausmenetelmät (MoMent) ry:n uusi henkilösertifiointikoulutus parantaa viemärisaneerausalan henkilöstön osaamista ja työturvallisuutta.

Henkilösertifiointi auttaa putkiremonttien tekijöitä löytämään ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden osaaminen täyttää voimassaolevat määräykset ja standardit. Lisäkoulutus auttaa myös välttämään turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin nostaa nykyisten asentajien osaaminen työturvallisuuden kannalta sellaiselle tasolle, että he säästyvät altistumisilta.

MoMent ry:n tarkoitus on saada jo vuoden 2015 alkuun mennessä läpi vaatimus, että viemärisaneeraustöihin pääsee vain henkilö, jolla on voimassaoleva sertifikaatti.

Sertifikaatin hankkimisen ehdoksi on kaavailtu muun muassa 18 vuoden alaikärajaa ja 18 kuukauden työkokemusta ennen varsinaisen näyttötyön suorittamista. Toteutusmallin on tarkoitus olla samantapainen kuin märkätila-asentajien sertifiointikoulutus.

Ensimmäinen koulutus pidettiin joulukuussa 2013, seuraavat olivat helmikuussa ja kaksi on vielä tulossa loppukeväästä. Koulutus on tarkoitettu alalla toimiville viemäreiden sisäpuolisia saneerauksia tekeville asentajille ja työnjohtajille, seuraavaksi myös suunnittelijoille ja valvojille.


Työturvallisuus paranee

Tällä hetkellä noin 30 prosenttia putkiremonteista tehdään uudenlaisilla pinnoitus- ja sukkasujutusmenetelmillä. Putkisaneerausten määrän kasvaessa lähivuosina voimakkaasti myös pinnoitus- ja sukitusmenetelmien käyttö tulee lisääntymään. Uudet työmenetelmät edellyttävät kuitenkin asentajilta uutta osaamista muun muassa työssä käytettävien aineiden ja uusien tuotteiden suhteen.

”Sertifiointikoulutuksessa paneudumme parantamaan työntekijöiden työturvallisuutta muun muassa kouluttamalla miten altistavia aineita käsitellään”, sanoo Moment ry:n varapuheenjohtaja Jan-Erik Luther.

MoMent ry:n jäsenet ovat pohtineet viemärisaneerausmenetelmien henkilösertifiointikoulutusta laadunhallinta- ja laadunvarmistuskeskusteluiden yhteydessä jo usean vuoden ajan. Vuoden 2013 loppupuolella asiaa alettiin työstää systemaattisesti. MoMent ry kehittää koulutuskonseptia alan asiantuntijana. Työtehoseura TTS vastaa koulutuksen järjestämisestä ja vastaanottaa työnäytteet. VTT ylläpitää henkilörekisteriä.

Tavoite on kehittää yhteistyössä koulutuskonseptin materiaalit sellaisiksi, että muutkin kouluttajat pystyvät myöhemmin tarjoamaan vastaavaa koulutusta.

Sertifiointikoulutuksen pilottivaiheen pohjalta kerätään kokemuksia koulutuksen kehittämiseen ja lopullisen muodon hahmottamiseen. Koulutuksen pituus on nykymuodossaan kolme päivää.

Koulutus sisältää luentoja ja työesityksiä, joissa perehdytään eri materiaaleihin ja tekniikoihin sekä työturvallisuusasioihin käytännössä. Lopuksi suoritetaan kirjallinen tentti. Työtehoseuran edustajan valvoma näyttökoe suoritetaan myöhemmin omalla työmaalla.


Avoin kaikille

”Asentajakoulutuksen tarpeeksi on arvioitu noin 200 koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutustilaisuuksien määrä nousee 300:aan, kun työmaapäälliköt, valvojat ja suunnittelijat lasketaan mukaan”, sanoo Luther.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki jo alalla työskentelevät ja myös alalle pyrkivät, jotka ovat EU-alueelta. Alan yritykset ottavat jatkuvasti lisää työntekijöitä, joten valmiiksi koulutetut työntekijät työllistyvät melko nopeasti.

Koulutuksen tavoitteena on myös vähentää harmaan työvoiman tuomia ongelmia.


Lisätietoja:
Jan-Erik Luther, varapuheenjohtaja, puh. 040 7169 692

MoMent ry – Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten edunvalvoja. Tavoitteena on luoda normit alan sisällä toimijoille ja viedä alaa kansallisen standardisoinnin suuntaan. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki alan merkittävimmät yritykset. Yhdistyksen toiminta keskittyy uusien menetelmien laadun varmistamiseen ja menetelmien tunnettuuden lisäämiseen rakennusalalla, taloyhtiöissä ja viranomaisten keskuudessa.

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin
10 000 henkilöä eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin sadan vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien tuottavuutta, toiminnallisia ratkaisuja sekä energia- ja ekotehokkuutta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs