Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Paltamoon uusi jätteen lajitteluasema

Paltamoon uusi jätteen lajitteluasema

Julkaistu: 12.12.2008 klo 09:25
Julkaisija:

Kainuun ympäristökeskus on antanut 12.12.2008 ympäristöluvan Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle Eko-Kympille uuden jätteiden vastaanotto- ja lajitteluaseman perustamiseksi Paltamoon. Se rakennetaan kunnan jätevedenpuhdistamon viereen Kylänpuron varteen kunnalta vuokratulle maalle.

Kainuun ympäristökeskus on antanut 12.12.2008 ympäristöluvan Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle Eko-Kympille uuden jätteiden vastaanotto- ja lajitteluaseman perustamiseksi Paltamoon. Se rakennetaan kunnan jätevedenpuhdistamon viereen Kylänpuron varteen kunnalta vuokratulle maalle. Kirkonkylältä tulee matkaa uudelle lajitteluasemalle noin kaksi kilometriä.

Uusi lajitteluasema on saanut luvan aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta. Siihen saakka hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopaikka toimii Kainuu Sora Oy:n toimipisteessä Uurantien varressa.

Eko-Kympille myönnetty ympäristölupa mahdollistaa hyödynnettävien jätteiden välivarastoinnin 1 - 3 vuodeksi ennen niiden kuljettamista jatkojalostukseen. Välivarastointi on tarpeen riittävien kuljetus- ja käsittelyerien saamiseksi kasaan. Kiviainespohjaisia rakennusjätteitä (betonia, tiiltä, klinkkeriä, kipsiä) saa käyttää murskattuina yhteensä 15 000 tonnia lajitteluaseman tontin täyttöön, jolloin jätemateriaali korvaa luonnon kiviaineksia.

Nykyajan jätehuolto perustuu lajitteluun ja hyötykäyttöön. Kaatopaikoille halutaan mahdollisimman vähän jätettä. Paltamon lajitteluasemakin palvelee tätä tarkoitusperää. Erityyppisille hyöty- ja ongelmajätteille on omat vastaanottopaikat. Vastaanotettavia ongelmajätteitä ovat asbesti, muut kiinteät ja nestemäiset ongelmajätteet, kyllästetty puujäte ja sähkö- ja elektroniikkaromu. Hyötyjätteitä ovat keräyslasi, metallit, keräyspaperi ja -kartonki, erilliskerätty palava jäte, haravointijäte, puhtaat ylijäämämaat, kannot, muu rakennusjäte ja autonrenkaat. Biojätettä ei saa tuoda eikä käsitellä lajitteluasemalla.

Kainuun ympäristökeskus katsoo, että ympäristöluvan kohteena oleva, kunnalta vuokrattu noin yhden hehtaarin maa-alue on sopiva jätteen välivarastointi- ja käsittelypaikaksi. Sijainti jätevedenpuhdistamon vieressä mahdollistaa tarvittavan valvonnan. Eko-Kymppi päättää ja tiedottaa luvan haltijana lajitteluaseman aukioloajoista.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Unto Ritvanen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 593 3572

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs