Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Oravasaaren nuorisoseurantalo väliaikaiseen toimenpidekieltoon

Oravasaaren nuorisoseurantalo väliaikaiseen toimenpidekieltoon

Julkaistu: 08.12.2008 klo 15:11
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on määrännyt 5.12.2008 tekemällään päätöksellä Oravasaaren nuorisoseurantalon väliaikaiseen toimenpidekieltoon rakennussuojelulain nojalla. Määräyksellä on kielletty ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat nuorisoseurantalon kulttuurihistoriallista arvoa.

Keski-Suomen ympäristökeskus on määrännyt 5.12.2008 tekemällään päätöksellä Oravasaaren nuorisoseurantalon väliaikaiseen toimenpidekieltoon rakennussuojelulain nojalla. Määräyksellä on kielletty ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat nuorisoseurantalon kulttuurihistoriallista arvoa. Toimenpidekielto on voimassa, kunnes rakennuksen suojelua koskeva asia on ratkaistu.

Esityksen nuorisoseurantalon suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla on tehnyt 21.8.2008 rakennuksen omistaja Oravasaaren Nuorisoseura ry. Nuorisoseurantalo sijaitsee Pekka Aijasahon omistamalla Aijasahon tilalla Jyväskylän maalaiskunnan Oravasaaressa. Pekka Aijasaho on esittänyt ympäristökeskukseen 1.12.2008 saapuneessa vastineessaan, että nuorisoseuran suojeluesitys on hylättävä.

Museovirasto on esittänyt ympäristökeskukselle 16.10.2008 päivätyssä lausunnossaan muun muassa, että Oravasaaren nuorisoseurantalolla on merkittävää rakennushistoriallista arvoa lajityyppinsä sodanjälkeisenä edustajana. Se on edustava ja hyvin säilynyt 1950-luvun seurantalorakennus. Oravasaaren merkitystä seurantalojen joukossa korostaa sen toteutus tyyppipiirustusten mukaan. Rakennus on 1950-luvun tapaan lautarakenteinen ja rapattu, mikä on poikkeus varhaisemmasta nuorisoseurain rakentamisperinteestä. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista paikallista ja seudullista merkitystä käyttönsä vuoksi. Museoviraston lausunnon mukaan rakennuksella on rakennussuojelulain 2 § 1 momentin tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian ja rakennuksen käytön kannalta. Museovirasto puoltaa rakennuksen suojelua rakennussuojelulailla ja esittää alustavasti kolmea suojelumääräystä.

Rakennussuojelulain 9 §:n mukaan alueellisen ympäristökeskuksen tulee kieltää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtyminen, kun rakennuksen suojelua koskeva asia on pantu vireille ja kun kyseessä saattaa olla rakennussuojelulaissa tarkoitettu suojelukohde.

Ympäristökeskuksen määräämä toimenpidekielto on voimassa toistaiseksi tai enintään siihen asti, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Rakennussuojelulain mukaan ympäristökeskuksen on käsiteltävä rakennuksen suojelua koskeva asia kahden vuoden kuluessa toimenpidekiellon antamisesta.

Lisätietoja:

Ympäristölakimies Ritva Schiestl, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [ritva schiestl], puh. 040 839 3071

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs