Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Medisiina D -uudisrakennus Turun Kupittaan kampusalueelle

SYK Oy

Medisiina D -uudisrakennus Turun Kupittaan kampusalueelle

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2015 klo 12:18
Julkaisija: SYK Oy

Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) saavat uudet opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat Turun Kupittaan kampusalueelle. Uudisrakennuksen bruttoalaksi tulee 26 470 brm2. Kohteen rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan elokuussa 2015 ja valmistuvat kesällä 2018.

Medisiina D -rakennus rakennetaan osoitteeseen Kiinamyllynkatu 10. Rakennuspaikka rajoittuu etelässä kaupungin katualueeseen, lännessä ja pohjoisessa Tyksin sairaala-alueeseen ja idässä Helsingin valtatiehen ja rata-alueeseen. Paikka on erittäin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen keskittymä.

Medisiina D tulee Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun sekä THL:n yhteiskäyttöön. Turun kaupungin tavoitteena on kehittää Kupittaan alueesta vetovoimainen ja haluttu innovaatioympäristö yrityksille ja yhteisöille sekä koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Medisiina D -rakennus vastaa hyvin näihin tavoitteisiin ja yhdistää innovatiivisesti eri toimijoita saman katon alle.

Tilaratkaisuissa pyritään tilojen monikäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Näin tuetaan yhteistä toimintaa, mahdollistetaan yhteisten palvelujen järjestämistä sekä varmistetaan tilojen korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus.

Medisiina D:ssä pyritään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin sekä materiaaleihin. Näin pyritään takaamaan myös käyttökustannusten kannalta edulliset ratkaisut. Hankkeelle haetaan BREEAM Bespoke-ympäristösertifikaatti ja tavoitteeksi on hankesuunnittelun aikana asetettu sertifikaatin taso Very Good.

-       Suunniteltu ratkaisu tuo erittäin paljon uusia ulottuvuuksia ja tilaa synergialle. Kohteessa päästään maksimaalisesti hyödyntämään yhteistoimintaa. Tämä rakennus tulee mahdollistamaan tiiviin yhteistoiminnan usean eri toimijan välillä ja vastaa näin ollen erittäin hyvin myös kestävän kehityksen rakentamisen periaatteisiin, sanoo asiakkuus- ja kampuskehitysjohtaja Juha Uotila Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

-       Uudisrakennushanke on merkittävä koko alueelle näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tavoitteena on ajanmukainen, joustava ja kohtuuhintainen ratkaisu. Rakennukseen muuttaa myös muita alueen terveydenhuollon toimijoita, mikä varmasti tuottaa uutta yhteistyötä ja synergiaetuja, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Medisiina D sekä VSSHP:n uusi T3-sairaala asettuvat T- ja A-sairaaloiden väliin muodostaen Tyksin Kantasairaalan alueelle tiiviin toimivan kampuksen. Medisiina D sijoittuu sairaalatoimintojen keskiöön luoden uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön opetuksen, tutkimuksen ja diagnostiikan osalta.

Sairaanhoitopiiristä Medisiina D:ssä ovat mukana Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueista Tykslab, Patologia, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, Varsinais-Suomen välinehuoltokeskus sekä Tyks Mikrobiologia ja genetiikka. Tyks-Sapa keskittää Medisiina D:hen nykyisin hajallaan olevia laboratoriotoimintojaan. Rakennukseen on suunniteltu myös sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston yhteisiä toimintoja, kuten Auria Biopankki ja perusteilla olevan Tyksin erityisvastuualueen laajuisen Syöpäkeskuksen toimintoja. T3-sairaalan erikoisalojen opetustilat on suunniteltu yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteiskäyttöisiksi Medisiina D:ssä.

–      Medisiina D:n toiminnallisessa suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhteisten toimintojen synergiaan sekä laboratorioprosessien sujuvuuteen. Sairaanhoidollisten palveluiden toiminnan sujuvoittamisella on laajoja vaikutuksia koko Tyksin Kantasairaalan toimintaan. T3- ja Medisiina D -hankkeet yhdessä mahdollistavat tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden syntymisen Kantasairaalan alueelle sekä yhteistyön kehittämisen muiden organisaatioiden kanssa, toteaa Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen.

–      Medisiina D tulee tehostamaan korkeakoulujen yhteistä tilankäyttöä ja muodostaa uudenlaisia toimivia oppimisympäristöjä. Suunnittelussa on hyvässä yhteishengessä etsitty yhtymäkohtia eri toiminnoissa ja siten onnistuttu jakamaan tilan käyttökustannuksia. Medisiina D:hen siirtyy terveyden ja hyvinvoinnin erityisopetustilat nykyisestä Ruiskadun kiinteistöstä. Kaikki tilat, jotka Turun ammattikorkeakoululle on Medisiina D:hen suunniteltu, ovatkin yhteisessä käytössä sekä Turun yliopiston tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, toteaa Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

-       THL:lle Medisiina D tarjoaa mahdollisuuden paitsi järjestää ja keskittää Turussa olevat toimintansa uusiin ja nykyaikaisiin toimitiloihin, myös entistä paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan läheisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto tukeutuvat toiminnallisesti vahvasti toisiinsa. THL hyötyy yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnasta, ja yliopisto hyötyy THL:n n tutkimus- ja asiantuntijatoiminnasta sekä tutkimus- ja näyteaineistoista. THL:n vahvana yhteistyökumppanina toimitilajärjestelyissä toimii Senaatti-kiinteistöt, sanoo THL:n palvelujohtaja Mikko Nissinen

Lisätietoa rakennushankkeesta antavat:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,
Juha Uotila, johtaja asiakkuudet ja kampuskehitys
Puh: 050-492 9653
Email: juha.uotila@sykoy.fi
 
 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,
Aki Havia, johtaja rakennuttaminen ja ylläpito
Puh. 040 527 7511
Email: aki.havia@sykoy.fi
 

Lisätietoja myös:

Turun yliopisto,
Kalervo Väänänen, rehtori
Puh. 040 701 1303
Email: kalervo.vaananen@utu.fi
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tyks-Sapa-liikelaitos, sairaanhoidolliset palvelut
Hanna Mäkäräinen, toimitusjohtaja
Puh. 050 438 3616
Email: Hanna.Makarainen@tyks.fi
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Mikko Nissinen, palvelujohtaja
puh. 029 524 8445
Email: mikko.nissinen@thl.fi

Turun yliopisto on monialainen ja moni-ilmeinen 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Se on kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on julkisesti omistettu kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan sairaaloissa. Sairaanhoitopiiri tarjoaa kattavat erikoissairaanhoidon palvelut oman maakuntansa asukkaille. Lisäksi se huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä, jotka kuuluvat Tyksin erityisvastuualueeseen. VSSHP koostuu 28 jäsenkunnasta, joissa elää runsaat 470 000 asukasta. VSSHP:n sairaaloita käytetään myös opetukseen, työharjoitteluun ja tieteelliseen tutkimukseen.

Tyks-Sapa-liikelaitos, sairaanhoidolliset palvelut

Tyks-Sapa-liikelaitos tuottaa ja järjestää sairaanhoidollisia palveluita sekä sopimustutkimuksia sairaanhoitopiirille, sen jäsenkunnille ja muille asiakkaille sekä mahdollistaa alan tutkimuksen ja opetuksen kehittymisen.  Tyks-Sapa liikelaitos on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Liikelaitos muodostuu seitsemästä palvelualueesta (1.1.2015 lähtien), joilla työskentelee yhteensä 1000 asiantuntijaa. Palvelualueiden yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja opetusyksiköitä. Liikelaitos tuottaa palveluita keskitetysti seuraavilla aloilla: lääkehuolto, laboratoriotoiminta, patologia, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, mikrobiologia ja genetiikka sekä välinehuolto.

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9300 opiskelijan ja 700 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Se tarjoaa työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-toimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva vuonna 2009 perustettu tutkimus- ja kehittämislaitos. THL syntyi kahden perinteikkään tutkimuslaitoksen, Kansanterveyslaitoksen (KTL) ja Sosiaalialan tutkimus- ja kehittämislaitos Stakesin, fuusiosta.  Sen asiantuntemusalueet ulottuvat molekyylibiologiasta ja ympäristöterveydestä aina ravitsemukseen ja palvelujärjestelmän tutkimukseen saakka. THL:n henkilökunta on noin 1200 htv, joista Turun toimipisteissä työskentelee noin 50.

 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on vakavarainen ja innovatiivinen kiinteistönkehittäjä. SYK omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. SYK kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistavat Suomen valtio sekä pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot.  www.sykoy.fi

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs