Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Lemmenjoen luontotupa myytiin täydentämään alueen matkailupalveluja - Leammi luonddustohpu vuvdojuvvui dievasmahttit guovllu turismabálvalusaid

Metsähallitus

Lemmenjoen luontotupa myytiin täydentämään alueen matkailupalveluja - Leammi luonddustohpu vuvdojuvvui dievasmahttit guovllu turismabálvalusaid

Tiedote.
Julkaistu: 31.05.2016 klo 10:17
Julkaisija: Metsähallitus

 

Metsähallituksen luontopalvelut on myynyt Lemmenjoen luontotuvan lemmenjokiselle Paltto Elämysretket-matkailupalveluyritykselle. Kaupasta saatavat tulot käytetään Suomen suurimman kansallispuiston, Lemmenjoen, palvelujen kehittämiseen. 

Metsähallituksen luontopalvelut ja Lemmenjoella sijaitseva matkailuyritys ovat tehneet tänään kaupat viime vuonna suljetusta Lemmenjoen luontotuvasta.

Paltto Elämysretket hankki tuvan täydentämään yrityksen ja koko Lemmenjoen alueen matkailupalveluja. Luontotuvan remontti on tarkoitus aloittaa heti, ja se pyritään saamaan käyttöön jo syksyksi.  

”Rakennuksesta tehdään erilainen, uudentyyppinen majoituspaikka, joka kiinnostaa varmasti ulkomaisiakin matkailijoita”, jatkaa Heikki Paltto Elämysretkistä 

 

Myyntituloista yhteistä hyvää Lemmenjoen kansallispuistoon 

Lemmenjoen luontotuvan kaupasta saatava tulo käytetään Lemmenjoen kansallispuiston palvelujen kehittämiseen.  Huonokuntoisia opasteita pitäisi uusia ja retkeilyreittien rakenteita parantaa. Ennen lopullisia päätöksiä kuullaan vielä alueen luontomatkailuyritysten toiveita.  

Lemmenjoen luontotupa Lemmenjoen kansallispuiston kyljessä suljettiin viime vuonna, koska luontotuvan käyntimäärät olivat vähentyneet viime vuosina vain kolmeen tuhanteen. Luontotuvan palvelut siirtyivät Inarin kirkonkylälle Ylä-Lapin luontokeskus Siidaan, jossa tavoitetaan vuosittain noin 100 000 kävijää. Siida vastaa Ylä-Lapin alueen retkeilyneuvonnasta ja on lisännyt Lemmenjokitiedon jakamista matkailijoille ja retkeilijöille. 

Lemmenjoen kansallispuistoon tehtiin viime vuonna 15 000 käyntiä. 

 

Lemmenjoen kansallispuisto tänä vuonna 60 vuotta 

Lemmenjoen kansallispuisto juhlii tänä vuonna kuusikymppisiään. Kansallispuiston syntymäpäiviä juhlitaan Lemmenjoella lauantaina 23.7., jolloin Metsähallitus ja alueen yrittäjät järjestävät ohjelmaa patikka- ja jokiveneretkistä hyvinvointipalveluihin. Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa Inarissa pääsee tutustumaan Lemmenjoen juhlanäyttelyyn kesän aikana,  4.9.2016 saakka. Näyttely esittelee alueen monimuotoista luontoa, historiaa ja käyttöä. Juhlavuoden tapahtumat jatkuvat 10.9 Sallivaarassa, jonka historialliselle poroerotuspaikalle tehdään Euroopan kulttuuriympäristöpäivän retki. 

Liitteenä olevaa kuvaa saa käyttää asiasta uutisoitaessa. 

 

Lisätietoja

Puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi, Metsähallitus, puhelin 0400 125782, sähköposti pirjo.seurujarvi(at)metsa.fi 

Heikki Paltto, puhelin 040 7569075

 

 

Leammi luonddustohpu vuvdojuvvui dievasmahttit guovllu turismabálvalusaid

Meahciráđđehusa luonddubálvalusat lea vuovdán Leammi luonddustobu leammilaš Paltto Elämysretket -turismafitnodahkii. Gávppis boahtán sisaboađut geavahuvvojit Suoma stuorámus álbmotmeahci, Leammi, bálvalusaid ovddideapmái. 

Meahciráđđehusa luonddubálvalusat ja Leammi turismafitnodat leat odne soahpan gávppiid Leammi luonddustobus, mii giddejuvvui mannan jagi. 

Paltto Elämysretket skáhppui stobu dievasmahttit fitnodaga ja oppa Leammi guovllu turismabálvalusaid. Luonddustobu divvuma lea plána álggahit seammás, ja dan figget oažžut atnui jo čakčii. 

“Ráhkadusas dahkkojuvvo earálágan, ođđalágan idjadanbáiki, mii geasuha sihkkarit maiddái olgoriikkalaš turisttaid”, Heikki Paltto Elämysretkiin joatká 

 

Vuovdinboađuin oktasaš buori Leammi álbmotmeahccái 

Leammi luonddustobu vuovdimis boahtán sisaboahtu geavahuvvo Leammi álbmotmeahci bálvalusaid ovddideapmái. Oahpistangalbbaid, mat leat fuones ortnegis, galggašii buoridit ja vánddardanmáđijaid ráhkadusaid buoridit. Ovdal loahpalaš mearrádusaid Meahciráđđehus gullá vel guovllu turismafitnodagaid sávaldagaid. 

Leammi luonddustohpu Leammi álbmotmeahci bálddas giddejuvvui mannan jagi, go luonddustobu guossemearit ledje unnon mannan jagiid dušše golmma duháhii. Luonddustobu bálvalusat sirdašuvve Anára kirkosiidii Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidii, gos fáhtejit jahkásaččat sulaid 100 000 guossi. Siiddas lea ovddasvástádus Davvi-Sámi vánddardanrávvemis ja dat lea lasihan Leammidieđu juohkima turisttaide ja vánddardeaddjiide. 

Leammi álbmotmeahcis ledje mannan jagi 15 000 guossi. 

 

Leammi álbmotmeahcci deavdá dán jagi 60 jagi

 

Leammi álbmotmeahcci ávvuda dán jagi 60 jagi agis. Álbmotmeahci riegádanbeivviid ávvudat Leammis lávvardaga 23.7., dalle Meahciráđđehus ja guovllu fitnodatdoallit ordnejit prográmma vánddardan- ja johkafanasreaissuin gitta buresbirgejupmebálvalusaide. Sámemusea ja Luondduguovddáš Siiddas beassá oahpásmuvvat Leammi ávvučájáhussii geasi áigge, gitta 4.9.2016 rádjai. Čájáhus buktá ovdan guovllu máŋggabealat luonddu, historjjá ja ávkkástallama. Ávvujagi dáhpáhusat joatkašuvvet 10.9. Sálleváris, man historjjálaš bigálusáiddi lusa dahkkojuvvo Eurohpá kulturbirasbeaivvi reaisu. 

 

Lassidieđut

Álbmotmeahccehoavda Pirjo Seurujärvi, meahciráđđehus, telefon 0400 125782, šleađgapoasta pirjo.seurujarvi(at)metsa.fi 

Heikki Paltto, telefon 040 7569075

 

 

Liitetiedostot

Metsähallituksen luontopalvelut  suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.


Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs