Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kemianteollisuus » Väitös: Väkevien öljyisten jätevesien tehostettu käsittely

Oulun yliopisto

Väitös: Väkevien öljyisten jätevesien tehostettu käsittely

Tiedote.
Julkaistu: 24.08.2015 klo 13:02
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstyössä saavutettiin väkevien öljyisten vesien käsittelyssä sekä elektrokoagulaatiolla (saostavien metalli-ionien sähkökemiallinen liuottaminen anodilta) että positiivisia kuplia hyödyntävällä korkeapaineflotaatiolla erittäin hyvät puhdistustulokset. Lisäksi kyseisiä käsittelymenetelmiä voidaan hyödyntää esikäsittelymenetelmänä yleisesti käytössä olevalle ultrasuodatukselle. Väitöstyössä todettiinkin ultrasuodatuspohjaisen prosessin olevan tehokas väkevien öljyisten jätevesien käsittelyssä. Korkea orgaanisen aineksen määrä öljyisissä jätevesissä aiheutti kuitenkin ultrasuodattimen tukkeutumista, ja jäännöspitoisuudet käsitellyissä jätevesissä olivat ajoittain korkeat johtuen ultrasuodattimen läpäisevistä orgaanisista yhdisteistä.

Ultrasuodatuspohjaisen prosessin tehokkuutta arvioitiin analysoimalla laajasti öljyisiä jätevesinäytteitä, jotka kerättiin kolmesta prosessin tärkeimmästä pisteestä, kahdesta eri jätevesilaitoksesta.

Elektrokoagulaatiotutkimus suoritettiin erityyppisille öljyemulsioille, ja liukenevana anodimateriaalina oli joko ruostumaton teräs tai alumiini. Anodimateriaali ei vaikuttanut merkittävästi puhdistustuloksiin, mutta käsittelykustannukset alumiinianodilla olivat selkeästi pienemmät. Korkeapaineflotaatiotutkimuksessa positiiviset kuplat saatiin aikaan lisäämällä kationinen kemikaali suoraan säiliöön, jossa ilma liuotettiin paineen avulla kemikaloituun veteen. Elektrokoagulaatiota ja positiivisia kuplia hyödyntävää korkeapaineflotaatiota verrattiin perinteiseen kemikaalilla saostamiseen, jossa saostumien erotus tapahtui joko laskeuttamalla tai korkeapaineflotaatiolla. Positiivisia kuplia hyödyntävällä korkeapaineflotaatiolla saavutettiin öljyisten vesien korkeat puhdistustulokset jopa pienemmillä kemikaalimäärillä kuin perinteisessä kemikaalilla saostamisessa ja korkeapaineflotaatiossa.

Väitöstyössä tutkittiin myös öljyisissä jätevesissä yleisesti esiintyvien öljyjen ja pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuutta eri olosuhteissa. Kevyt polttoöljy saavutti jopa yli 60 % biohajoavuusasteen kolmen kuukauden mittauksen aikana. Pinta-aktiivisten aineiden havaittiin lisäävän maan orgaanisen aineksen biohajoamista vaikeuttaen pinta-aktiivisen aineen hajoamisen arviointia.

Öljyiset jätevedet, varsinkin pysyviä öljyemulsioita sisältävät, tarvitsevat tehokkaan käsittelymenetelmän, jotta ympäristölainsäädännön ja luvituksen ehdot täyttyvät. Menetelmien kehitys avaa myös uusia mahdollisuuksia öljyntorjunnassa. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää entistä tehokkaampien käsittelyketjujen kehittämisessä varsinkin väkevien öljyisten jätevesien käsittelyyn. 

- - -

Filosofian maisteri Mirjam Karhu väittelee Oulun yliopistossa 28.8.2015. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Treatment and characterisation of oily wastewaters (Öljyisten jätevesien käsittely ja karakterisointi). Vastaväittäjänä toimii professori Raimo Alén Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Juha Tanskanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Mirjam Karhu

Syntymäaika ja -paikka:
1978 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1997, Laanilan lukio

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, kemiallinen prosessitekniikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 7684 334

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0881-7

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs