Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kemianteollisuus » Väitös: Uutta tietoa kobolttikatalyyttien valmistuksesta

Oulun yliopisto

Väitös: Uutta tietoa kobolttikatalyyttien valmistuksesta

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2015 klo 14:35
Julkaisija: Oulun yliopisto

Valtaosa maailmalla tuotetuista polttoaineista ja kemikaaleista valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista, kuten öljystä, kivihiilestä ja maakaasusta. Biomassa tarjoaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden polttoaineiden ja uusien kemikaalien valmistukseen joko hydrolyysin tai termokemiallisen prosessoinnin kautta. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin biomassan kaasutusta ja erityisesti kaasutuksessa muodostuvan synteesikaasun katalyyttistä konvertointia ja siihen soveltuvien kobolttikatalyyttien ominaisuuksia ja tuotettiin uutta tietoa mm. promoottorimetallien ja kalsinointiolosuhteiden vaikutuksesta.

Biomassan kaasutus on termokemiallinen prosessi, jota käytetään pääosin sähkön- ja lämmöntuotannossa polttamalla muodostuvaa kaasua. Polton sijaan kaasutuksessa muodostuva synteesikaasu voidaan puhdistaa ja hyödyntää edelleen katalyyttisesti polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa. Eräs mahdollisuus synteesikaasun hyödyntämiseen on Fischer-Tropsch-synteesi (FTS), jossa koboltti- tai rautakatayyteillä voidaan tuottaa alifaattisia hiilivetyketjuja (FT-dieseliä), mitä on tutkittu tässä työssä. Maailmalla on jo toiminnassa olevia katalyyttiseen konversioon perustuvia FT-laitoksia, jotka käyttävät raaka-aineena mm. maakaasua. Biomassan, esimerkiksi puuhakkeen, käyttöön perustuvassa laitoksessa haasteena ovat kuitenkin korkea tuotekaasun puhtausvaatimus, jonka vuoksi mm. tervayhdisteet ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa. Lisäksi haasteena on löytää riittävän aktiiviset ja selektiiviset katalyytit, ja toisaalta myös kustannustehokkuus koko prosessille.

Väitöstutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa mm. Co-katalyyteissä käytettävien promoottorimetallien ja kalsinointiolosuhteiden vaikutuksesta koboltin pelkistymiseen ja kobolttimetallipartikkelien kokoon. Lisäksi tutkittiin ja vertailtiin erilaisia tukiaineita useilla eri karakterisointimenetelmillä. Tukiaineen ominaisuudet, erityisesti huokoskokojakauma, vaikuttavat FT-synteesin tuotejakaumaan. Promoottorien lisäys katalyyttiin sekä kalsinointiolosuhteet vaikuttavat lisäksi dispersioon ja aktiivisten metallien partikkelikokoon.

- - -

Filosofian maisteri Henrik Romar väittelee Oulun yliopistossa tiistaina 12.5.2015. Fysikaalisen kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Biomass gasification and catalytic conversion of synthesis gas. Characterisation of cobalt catalysts for Fischer-Tropsch synthesis (Biomassan kaasutus ja synteesikaasun katalyyttisessä konvertoinnissa käytettävien Co-katalyyttien karakterisointi). Vastaväittäjänä toimii professori Claudia Bianchi Milanon yliopistosta Italiasta ja kustoksena professori Ulla Lassi. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen auditoriossa, Talonpojankatu 2, Kokkola.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Henrik Romar

Syntymäaika ja -paikka:
1953 Jeppo

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1974, Nykarleby Gymnasium

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta
0400 306 440

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, kestävän kemian yksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
henrik.romar@chydenius.fi
050 358 2939

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0801-5

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs