Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kemianteollisuus » Väitös: Sähkökemiallinen menetelmä vesien ja jätevesien käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon

Oulun yliopisto

Väitös: Sähkökemiallinen menetelmä vesien ja jätevesien käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon

Tiedote.
Julkaistu: 22.02.2016 klo 10:15
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa käsiteltiin tällä hetkellä nosteessa olevaa sähkökemiallista koagulaatiota eli elektrokoagulaatiota (EC) erityyppisten vesien ja jätevesien käsittelymenetelmänä sekä sen hyödyntämistä ravinteiden (erityisesti fosforin) talteenotossa ja niiden mahdollisessa jatkohyödyntämisessä. Elektrokoagulaatio perustuu sähkökemialliseen anodimetallin (alumiinia tai rautaa) liukenemiseen veteen/jäteveteen, minkä seurauksena haitta-aineet poistuvat liuoksesta katodilla samanaikaisesti muodostuvien mikroskooppisten vetykuplien mukana.

Kemiallinen koagulaatio alumiini- tai rautapohjaisia saostuskemikaaleja käyttäen on perinteinen, erittäin laajassa käytössä oleva vesien ja jätevesien käsittelymenetelmä, jonka korvaajaksi EC:tä kehitetään. Elektrokoagulaation etuja ovat mm. taloudellisuus (pienet investointi- ja käsittelykustannukset), ekologisuus, laitteistojen pieni koko ja helppo automatisoitavuus, hajautetun käytön mahdollisuus ja toimivuus kylmille vesille.

Tutkimus aloitettiin laatimalla laaja katsausartikkeli erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana tutkituista elektrokoagulaation eri sovellutuskohteista, painottaen erityisesti EC-prosessin optimaalisten ajo-olosuhteiden ja keskeisten talouslukujen (virrankulutus ja käyttökustannukset) kartoittamista. Havaittiin, että elektrokoagulaation sovellutuskenttä on laaja, alati kasvava ja sillä saavutettavat puhdistustulokset ovat hyviä.

Tutkimusten seuraavissa vaiheissa etsittiin käytännön kokein uusia sovellutuskohteita elektrokoagulaatiomenetelmälle yhteistyössä tutkimuslaitosten, teollisuuden, energiantuottajien sekä pk-yritysten kanssa. Nämä tutkimukset sisälsivät erilaisten öljyisten jätevesien, fosforipitoisten teollisten jätevesien, biokaasulaitosten/mädättämöjen vesipitoisten lietteiden sekä humuspitoisten turvetuotannon valumavesien EC-käsittelyä ja sen kehittämistä, ja niissä saavutettiin hyviä puhdistustuloksia. Näistä erityisesti turvetuotannon valumavesien EC-käsittely on täysin uutena aiheena herättänyt teollista kiinnostusta.

On ennustettu, että tulevaisuudessa on pulaa neitseellisestä fosforista. Tästä johtuen tutkimuksessa suoritettiin alustavia kokeita liittyen elektrokoagulaation käyttökelpoisuuteen ravinteiden poistossa ja talteenotossa aidoista jätevesistä. Tutkimuksessa todettiin, että jatkossa voisi olla järkevää hyödyntää runsaasti fosforia ja typpeä sisältäviä EC-sakkoja esimerkiksi lisäaineina rakeistetuissa biotuhkapohjaisissa lannoitteissa eri sovellutuksissa. Tämä idea on uusi ja liittyy keskeisesti mm. ajankohtaisten kierto- ja biotalousalojen tavoitteisiin.

- - -

Diplomi-insinööri Ville Kuokkanen väittelee Oulun yliopistossa 26.2.2016. Soveltavan kemian/ympäristötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Utilization of electrocoagulation for water and wastewater treatment and nutrient recovery: techno-economic studies (Elektrokoagulaation hyödyntäminen vesien ja jätevesien käsittelyssä ja ravinteiden talteenotossa: Teknis-taloudellisia tutkimuksia). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Jean-Pierre Leclerc (University of Lorraine, Ranska) ja kustoksena professori Ulla Lassi. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Ville Kuokkanen

Syntymäaika ja -paikka: 1984 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2003, Merikosken lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, kestävä kemia ja luonnonvarat -tutkimusyksikkö
0294 481 626

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, kestävä kemia ja luonnonvarat -tutkimusyksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
ville.kuokkanen@oulu.fi
040 8401581

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1108-4

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs