Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kemianteollisuus » Väitös Oulun yliopistossa: Katalyytit teollisuuden jäteveden käsittelyssä

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Katalyytit teollisuuden jäteveden käsittelyssä

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2015 klo 11:18
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstyössä tutkittiin katalyyttisen märkähapetuksen soveltuvuutta pintakäsittelyteollisuuden jäteveden ja bisfenoli A:n vesiliuoksen käsittelyyn. Katalyyttinen märkähapetus on jätevedenkäsittelymenetelmä, jossa jäteveden sisältämät haitalliset orgaaniset yhdisteet hapetetaan katalyyttisesti korkeassa lämpötilassa (125–200 °C) ja paineessa (0.5–5.0 MPa) välituotteiksi (esim. karboksyylihapot) sekä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Märkähapetuksen vaativissa reaktio-olosuhteissa aktiivisena säilyvän katalyyttimateriaalin kehittäminen on kuitenkin osoittautunut varsin haasteelliseksi. Tässä tutkimuksessa katalyyttimateriaaleiksi valmistettiin ceriumpohjaisille sekaoksideille kiinnitettyjä jalometallikatalyyttejä (Ru, Pt, Ag).

Väitöstutkimuksen mukaan pintakäsittelyteollisuuden jäteveden orgaaninen kuormitus väheni, kun märkähapetusreaktiota katalysoitiin ruteniumkatalyyteillä. Lisäksi hapetetun vesinäytteen biohajoavuusaste nousi eli jäteveden sisältämät orgaaniset yhdisteet olivat hapettuneet helpommin biohajoavaan muotoon.

Käsiteltäessä bisfenoli A:n vesiliuosta katalyyttisellä märkähapetuksella platinakatalyytit osoittautuivat hopeakatalyyttejä aktiivisemmiksi. Platinalla katalysoidussa reaktiossa saavutettiin lähes 100 % poistuma bisfenoli A:n pitoisuudessa. Hopeakatalyyttien aktiivisuuteen vaikutti metallin osittainen liukeneminen hapetettavaan liuokseen märkähapetusreaktion aikana. Lisäksi havaittiin, että bisfenoli A:n märkähapetusreaktiossa katalyytin aktiivisuus oli riippuvainen katalyyttipintaan kemiallisesti sitoutuneen hapen määrästä eikä niinkään katalyytin pinta-alasta.

Väitöskirjatutkimuksessa saatujen tulosten perusteella valmistetut ceriumpohjaiset metallikatalyytit olivat aktiivisia ja kestäviä. Katalysoiduissa hapetusreaktioissa sekä bisfenoli A:n että pintakäsittelyteollisuuden jäteveden orgaaninen kuormitus pieneni. Tämän vuoksi valmistettuja katalyyttimateriaaleja voitaisiin tutkia seuraavaksi pilotti-mittakaavan sovellutuksissa.

- - -

Filosofian maisteri Anne Heponiemi väittelee Oulun yliopistossa 25.9.2015. Kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Catalytic wet air oxidation of industrial wastewaters. Oxidation of bisphenol A over cerium supported metal catalysts (Teollisuuden jätevesien orgaanisten yhdisteiden katalyyttinen märkähapetus. Ceriumkatalyytit bisfenoli A:n hapetuksessa). Vastaväittäjänä toimii professori Claude Descorme (University Claude Bernard Lyon 1, Ranska) ja kustoksena professori Ulla Lassi. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Anne Heponiemi

Syntymäaika ja -paikka:
1976 Haukipudas

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1995, Haukiputaan lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
050 571 5560

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, kemia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
anne.heponiemi@oulu.fi
040 510 1370

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0899-2

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs