Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kemianteollisuus » Sähkönkulutus on vähentynyt lähes viisi prosenttia viimeisen vuoden aikana

Energiateollisuus ry

Sähkönkulutus on vähentynyt lähes viisi prosenttia viimeisen vuoden aikana

Tiedote.
Julkaistu: 12.07.2012 klo 09:23
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Viime vuonna alkanut sähkönkulutuksen vähentyminen on jatkunut kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Tammikuusta kesäkuuhun kulutus väheni 2,4 prosenttia, ja kun ver-tailujaksoksi otetaan viimeiset 12 kuukautta, kulutuksen lasku on ollut peräti 4,9 prosenttia, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) julkistamista toisen vuosineljänneksen sähkönkulutusluvuista.

Sähkönkulutus heijastaa hyvin nykyistä hankalaa taloustilannetta. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreimpien taloustilastojen mukaan paljon sähköä käyttävistä vientialoista vain kemiante-ollisuuden tuotanto vetää tällä hetkellä hyvin, kun taas teknologiateollisuuden tuotanto polkee pitkälti paikoillaan ja metsäteollisuuden tuotanto laskee.

Teollisuuden sähkönkulutus onkin vähentynyt viimeisten 12 kuukauden aikana 6 prosenttia. Muidenkin sektoreiden (kotitaloudet, palvelut, julkinen, maatalous) kulutus on vähentynyt lähes 4 prosenttia, mutta kun siinä otetaan huomioon normaalia lämpimämmän sään vaikutus, on kulutus pysynyt miltei ennallaan (-0,4 %).

Edullista vesisähköä on tuotu Ruotsista

Tammi-kesäkuussa sähköä käytettiin 43,5 terawattituntia (TWh). Siitä katettiin 30 prosenttia sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP), 6 prosenttia erillistuotannolla, runsaat 25 prosenttia ydinvoimalla ja runsaat 18 prosenttia kotimaisella vesivoimalla. Nettotuonti kattoi lähes 20 pro-senttia.

Sähkön nettotuonti on lisääntynyt vuoden alusta peräti 78 prosenttia. Lisäys on johtunut poh-joismaisella sähkömarkkina-alueella jo pitkään vallinneesta hyvästä vesitilanteesta. Sen vuoksi markkinoilla on kannattanut hankkia edullista ruotsalaista vesisähköä, josta osa tosin lienee myös norjalaista vesisähköä. Sitä vastoin sähkön tuonti Venäjältä on enemmän kuin puoliintunut vuoden alkutilanteeseen verrattuna, mikä on taas johtunut paitsi edullisesta pohjoismaisesta hinnasta myös siitä, että Venäjä markkinaehtoisti omaa sähkönvientiään viime vuoden loppupuolella.

Hyvä vesitilanne on siivittänyt myös kotimaista vesivoimatuotantoa, joka kasvoi vuoden alku-puoliskolla lähes 43 prosenttia. Tuulivoima kasvoi vajaat 6 prosenttia ja ydinvoima reilun pro-sentin. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni runsaat 17 prosenttia ja erillistuotanto 64 prosenttia.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt puoliintuivat vuoden aikana

Sähköntuotannon päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta olivat viimeisten 12 kuukauden ajanjaksolla 8,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, 35 prosenttia vähemmän kuin tämän vuoden alussa. Kun vertailu ulotetaan vuoden takaiseen tilanteeseen, vähennys on lähes 51 prosenttia.

Päästöjen vähennys johtuu sähkön nettotuonnin huomattavasta kasvusta ja sitä seuranneesta sähkön erillistuotannon pienenemisestä sekä lämpimän sään aiheuttamasta kaukolämmön yh-teistuotantotarpeen vähenemisestä.

 

Avaa tästä
– Sähkönkäytön neljännesvuosikatsaus -kalvosarja (ppt)
– Kuukausittaiset sähkötilastot

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 772
Tilastoasiantuntija Taina Wilhelms, puh. 040 548 7145

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs