Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Villman voittajaksi Lappeenrannan teatterin tontinluovutuskilpailussa

Lappeenrannan kaupunki

Villman voittajaksi Lappeenrannan teatterin tontinluovutuskilpailussa

Tiedote.
Julkaistu: 28.11.2014 klo 10:00
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

(Havainnekuvat ovat ladattavissa tiedotteen lopussa olevista linkeistä.)

Lappeenrannan teatterin tontinluovutuskilpailun on voittanut ehdotus ”Villman”, jonka tekijöinä ovat rakennusliike Jatke Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Tontinluovutuskilpailuun saapui määräajassa kolme ehdotusta nimimerkeillä ”Joutse.net”, ”Villman” ja ”Viulunsoittaja katolla”. Kilpailun arviointityöryhmä totesi, että kilpailuehdotukset poikkeavat toisistaan ja tarjoavat hyvin erilaisia vaihtoehtoja alueen toteuttamiselle. Ehdotusten laatuarviointi tehtiin pisteyttämällä ehdotukset kilpailuohjelman perusteiden mukaisesti.

Laatutekijöiden arvioinnissa sekä kokonaispisteytyksessä parhaaksi arvioitiin ehdotus ”Villman”. Ehdotuksen rohkea arkkitehtoninen kokonaisote ja toimintakonsepti erottuivat edukseen. Sijoittuminen keskustaan ja suhde ympäristöön on huomioitu hyvin suunnitelmassa. Massoittelu ja ratkaisut edesauttavat synnyttämään keskustamaista julkista tilaa ja liittävät rakennuksen juohevasti kaupunkiympäristöön. 

Ehdotuksen arkkitehtuuri on hengeltään rohkeaa, raikasta ja värikästä. Lisäksi rakennuksen vihreät arvot – energiatehokkuus ja talotekniset järjestelmät – on huomioitu suunnitelmassa erinomaisesti. 

Kilpailuehdotuksessa alueelle on sijoitettu hotelli, palvelutalo sekä asuinkerrostalo. Rakennusten katutasossa on liiketiloja. Ratkaisun kerroskorkeus vaihtelee. Anni Swanin kadun ja Valtakadun kulmassa sijaitseva hotelli- ja liikerakennus nousee kuuteen kerrokseen korostaen hotellin sisäänkäyntiä. Muuten yhtenäisellä kattomuodolla ja julkisivuaiheilla toisiinsa liittyvät rakennukset ovat viisikerroksisia. Uudisrakennusten kerrosala on 9966 k-m2. 

Kortteli voidaan rakentaa vaiheittain: ensin Anni Swanin kadun ja Valtakadun kulman hotellirakennus alimmaisen kerroksen liiketiloineen ja seuraavassa vaiheessa joko palvelutalo edellisen jatkoksi Valtakadun varteen tai asuinrakennus Anni Swanin kadun ja Oikokadun kulmaan. Hotellin ja asuinkerrostalon autopaikat on sijoitettu tontille kahteen maanalaiseen pysäköintikerrokseen. 

Tontinluovutuskilpailu teatterin tontista 

Lappeenrannan kaupunki järjesti teatterin tontista 4.7.2014 julkistetun tontinluovutuskilpailun. Kilpailuehdotukset tuli jättää viimeistään 27.10.2014 klo 12.00. Ehdotuksia saapui määräaikaan mennessä kolme. Kilpailun tavoitteena oli löytää Lappeenrannan teatterin alueelle maankäyttösuunnitelma, jolla alue voidaan toteuttaa tiiviisti, kustannustehokkaasti ja laadultaan korkeatasoisesti.

Kilpailulla haettiin ehdotusta tontin käytöstä sekä tontille ostajaa ja hankkeelle toteuttajaa. Ehdotuksilta toivottiin innovatiivista otetta alueen toteuttamiseksi.

Kaupunki tekee voittaneen ehdotuksen laatijan kanssa esisopimuksen, jossa sovitaan alueen rakentamisen periaatteista kilpailusuunnitelman pohjalta. Alueen asemakaavaa ryhdytään laatimaan ensi vuoden (2015) aikana voittaneen ehdotuksen pohjalta. Voittaneen ehdotuksen tekijä sitoutuu toteuttamaan alueen kilpailuehdotuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Suunnittelualueella on nykyisin Lappeenrannan kaupungin kaupunginteatteri. Teatteri siirtyy uusiin tiloihin kauppakeskus IsoKristiinan yhteyteen vuoden 2016 alussa. 

Kilpailuohjelman mukaisesti alueelle etsittiin esimerkiksi asunto-, toimisto-, liike- ja/tai hotellikäyttöä. Lisäksi edellytettiin, että ainakin rakennusten katutasoon on sijoitettava liiketiloja. Suunnittelussa tuli kiinnittää erityistä huomiota uudisrakentamisen sopeuttamiseen alueen kaupunkikuvaan. 

Kilpailun voittaja, tontin ostaja ja alueen toteuttaja valittiin suunnitelmien laatuarvostelun ja annetun hintatarjouksen perusteella. Suunnitelmien laadun arviointi jakautui valintaperusteissa neljään arvosteluosioon. 

Arvioinnissa painotettiin muun muassa hallittua kaupunkikuvaa ja rakentamisen sopeutumista ympäristöön, rakentamiseen ja alueen käyttöön liittyviä tekijöitä, kuten alueen käyttötarkoitusta, toteutettavuutta, energiatehokkuutta ja pihatilojen järjestelyjä. Lisäksi suunnitelmien arviointiin vaikutti liiketilojen määrä ja sijoittuminen. 

Lisätietoja 

Lappeenrannan kaupunki
Kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki
puh. 040 709 0743
erkki.jouhki@lappeenranta.fi

Asemakaava-arkkitehti Maarit Pimiä
puh. 040 653 0745
maarit.pimia@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 600 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs