Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Vesistökuormitus kuriin kemikaaleilla? - Turussa pilotoidaan fosforin poistoa jokimittakaavassa

Turun kaupungin ympäristötoimiala

Vesistökuormitus kuriin kemikaaleilla? - Turussa pilotoidaan fosforin poistoa jokimittakaavassa

Tiedote.
Julkaistu: 03.09.2015 klo 10:15
Julkaisija: Turun kaupungin ympäristötoimiala

Kemiallinen fosforin saostaminen on vesiensuojelutoimenpide, jolla voidaan saavuttaa lyhyessäkin ajassa havaittavia vedenlaadun muutoksia. Tätä jätevedenpuhdistuksessa pitkään käytössä ollutta menetelmää on aiemmin hyödynnetty ensisijaisesti pienten maatalouskuormitteisten ojien sekä turvetuotannon vesien käsittelyssä. Menetelmän vedenlaatuvaikutuksista ja toimivuudesta jokimittakaavassa ei kuitenkaan ole käytettävissä kattavaa tutkimustietoa. Käynnissä olevan Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen tavoitteena onkin selvittää Paattistenjoen pilottikohteen avulla liukoisen fosforin saostuksen vaikutuksia ja toimintaa jokimittakaavassa.

Turussa Aurajoen sivuhaarassa Paattistenjoessa tullaan tekemään vuosien 2015 ja 2016 aikana kahdeksan koeajoa, joissa nestemäistä ferrisulfaattia annostellaan jokiveteen liukoisen fosforin saostamiseksi. Virtaama- ja pH-ohjattu saostuskemikaalin annostelija sijoittuu Paattistenjoen alajuoksulle aivan Maarian altaan pohjoispuolelle. Tutkimuksella selvitetään menetelmän soveltuvuutta jokimittakaavan kohdevesistöihin ja hankitaan tietoa menetelmän ympäristövaikutuksista.

Tavoitteena monistettava vesiensuojelumenetelmä ja tietoa vedenlaatuvaikutuksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan koetoimintaan. Pilotointiin on sisällytetty laaja vedenlaadun seurantaohjelma, jotta menetelmän ympäristövaikutuksia voidaan seurata. Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja tavoitteena on tuottaa uutta tietoa menetelmän käyttömahdollisuuksista ja ympäristövaikutuksista.

Aiempien pienen mittakaavan tutkimusten mukaan voidaan menetelmällä vähentää virtavesien kuljettamaa liukoista fosforikuormitusta merkittävästi. Menetelmästä toivotaan nopeavaikutteista ja monistuskelpoista vesiensuojeluratkaisua, jolla vähennetään leville käyttökelpoisen fosforin pitoisuuksia vesistöissä. Mikäli fosforisaostus osoittautuu kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, voi sen monistamisella estää rehevöitymistä ja leväkukintoja kookkaissakin vesistöissä. Projektipäällikkö Antti Kaseva Turun ammattikorkeakoulusta kuitenkin korostaa, ettei menetelmää pidä nähdä muita vesiensuojelutoimia poissulkevana ratkaisuna ja pitkällä tähtäimellä tulee ensisijaisesti pyrkiä ravinnehuuhtoumien syntypaikkatorjuntaan.

Laaja-alaista yhteistyötä ja sitoumuksia Itämerelle

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun, Kemira Oyj:n, Turun yliopiston, Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Aurajokisäätiön kesken. Hankkeen päävastuullisena vetäjänä toimii Turun kaupunki, joka on sitoutunut toimimaan Itämeren hyväksi mm. Itämerihaasteen kautta. Hanke tukee osaltaan Turun Itämerihaasteen toimenpiteitä, ja hanke on myös kaupungin Itämerisitoumus Baltic Sea Action Groupin toimintaan, kertoo vt. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki Turun kaupungin ympäristötoimialalta.

Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelujohtaja vt. Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki. puh. 050 557 3138

Projektipäällikkö Antti Kaseva, Turun AMK, puh. 040 355 0909 

www.turkuamk.fi/fosfori

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs