Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Utlåtandegivarna önskar att nya kommunallagen tar hänsyn till kommunernas olikheter

Valtiovarainministeriö

Utlåtandegivarna önskar att nya kommunallagen tar hänsyn till kommunernas olikheter

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2014 kl. 12:27
Utgivare: Valtiovarainministeriö

I utlåtandena om reformeringen av kommunallagen framställs önskningen att kommunallagen skulle ta hänsyn till kommunernas diversifiering och möjliggöra kommunspecifika lösningar med beaktande av lokala omständigheter. Utlåtandegivarna betraktar totalrevisionen som nödvändig och understöder dess målsättningar, såsom framhävande av långsiktigt ansvar och förstärkning av demokratin.

Utlåtandegivarna understödde allmänt bland annat förslagen som gäller kommunens ekonomi och invånarnas deltagningsrättigheter. Den vidare definitionen av kommunens verksamhet och koncernaspekten inom bland annat bestämmelserna som gäller ledandet av kommunen och kommunens ekonomi understöddes också. Man förhåll sig också positivt till att låta kommunen överväga fullmäktiges storlek.

Kritik riktades t.ex. mot förslagen om uppgifterna för kommunstyrelsens ordförande samt obligatoriska ungdomsfullmäktige. En del av kommunerna ansåg också med tanke på lagens möjliggörande karaktär att den föreslagna regleringen till vissa delar var onödigt detaljerad och begränsande.

Man understödde ikraftträdandet 2017, då fullmäktigeperioden också byts nästa gång.

Antalet utlåtanden om lagutkastet uppgick sammanlagt till 402 stycken, av vilka 277 från kommunerna och 125 från andra parter. Remisstiden löpte ut den 26 augusti. Förslaget till en ny kommunallag avses bli överlämnad till riksdagen under oktober.

Sammanfattning av utlåtandena (på finska)

Ytterligare information

Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026

Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30820

Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30266

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs