Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan valtuuston päätöksiä 10.10.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan valtuuston päätöksiä 10.10.2016

Tiedote.
Julkaistu: 10.10.2016 klo 22:28
Julkaisija: Tuusulan kunta

85 § Reinikainen Tuija, valtuutetun tehtävän päättyminen

Valtuusto päätti todeta, että Tuija Reinikaisen luottamustoimi valtuutettuna on päättynyt ja

merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tuija Reinikaisen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tuusulan puolesta ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Hannu Helasvuon.

86 § Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2016 ja talousarvion 2016 muuttaminen

Ilkka Seppälä esitti osavuosikatsaukseen seuraavan lisäyksen: ”Kiireellisten aikojen suuren kysynnän vuoksi toiminta painottuu kiirevastaanottoihin, jotka sitovat resursseja muusta vastaanottotoiminnasta, kuten terveystarkastuksista, ei-kiireellisten terveysongelmien hoitamisesta, kirurgisista toimenpiteistä, äkillisten sairauksien jatkohoitotarpeesta ja myös kroonisten sairauksien hoidosta”. Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

87 § Arviointikertomus 2015, vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin

Valtuusto päätti merkitä annetut selvitykset tiedoksi.

88 § Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto, Jokelan Palojoenpuiston alue

Valtuusto päätti, että esityslistan liitekartassa esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalueelle määrättyä MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa jatketaan kahdella vuodella 31.8.2018 saakka ja että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

89 § Pakolaisten vastaanottaminen

Pasi Huuhtanen esitti Eetu Niemelän ja Jarno Ruusalan kannattamina, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 43-7, 1 tyhjä valtuusto päätti käsitellä asian tässä kokouksessa.

Eetu Niemelä esitti Pasi Huuhtasen kannattamana, että valtuusto päättää olla muuttamatta aikaisempaa päätöstään. Äänin 42-8, 1 tyhjä valtuusto päätti pohjaehdotuksen mukaan:

Valtuusto päätti muuttaa 13.6.2016 § 71 tehtyä pakolaisten vastaanottopäätöstä siten, että vuoden 2016 aikana kunta vastaanottaa 10 kiintiöpakolaisen lisäksi 15 turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saanutta ja että vuoden 2017 vastaanotto kohdennetaan ensisijaisesti kiintiöpakolaisiin ja puolet vastaanotosta kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin.

Valtuusto päätti oikeuttaa kunnanjohtajan tarkentamaan Ely-keskuksen kanssa allekirjoitettua vastaanottosopimusta tältä osin. Valtuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen jatkotarkennuksiin lukumääristä poikkeamatta.

Pasi Huuhtanen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

90 § Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdasta ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdasta johtuen

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisesta seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013–2016 valittujen toimielinten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt.

Luottamushenkilöille, joita asia koskee, tiedotetaan kuntalaissa säädetystä mahdollisuudesta heidän niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai valinneelle toimielimelle 30.11.2016 mennessä.

91 § Reinikainen Tuija, luottamustoimen päättyminen ja kunnanhallituksen jäsenen ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Valtuusto päätti todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päättyneeksi ja valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Liisa Sorrin ja Sorrin varajäseneksi Liisa Palvaksen.

92 § Reinikainen Tuija, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä eroaminen ja uuden varajäsenen valinta

Valtuusto päätti myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valita Liisa Sorrille henkilökohtaisen varajäseneksi Margita Winqvistin Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

93 § Honkaniemi Seppo, luottamustoimen päättyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen vaali

Valtuusto päätti todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päättyneeksi ja valita Heikki Leinosen.

94 § Honkaniemi Seppo, luottamustoimen päättyminen ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Valtuusto päätti todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt ja valita Honkaniemen tilalle Jari Immosen uudeksi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

95 § Hevosurheilukeskuksen kaavoittaminen, aloite

Valtuusto päätti katsoa Sari Vilénin ja usean muun valtuutetun 7.12.2015 § 184 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Esityslista

 

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs