Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 7.3.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 7.3.2016

Tiedote.
Julkaistu: 07.03.2016 klo 18:04
Julkaisija: Tuusulan kunta

70 § Tilakeskuksen päällikön viran täyttäminen 

Kunnanhallitus päätti valita tilakeskuksen päällikön virkaan arkkitehti Ritva Lappalaisen.

Kunnanhallitus päätti, että viran tehtäväkohtainen palkka on 4 900 euroa kuukaudessa ja että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitus päätti todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

71 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talous- ja asiakaspalvelupäällikön viran täyttäminen, haastattelut

Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Pekka Mäki, Anne Malm, Jaana Ikävalko ja Miia-Marja Hirvonen.

Kunnanhallitus päätti nimetä Kari Frimanin, Aila Koivusen ja Ari Nymanin haastatteluryhmään toteuttamaan haastattelut ja käyttämään lisäksi tarvittaessa soveltuvuusarviointia.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

72 § Kierto Ympäristöpalvelut Oy, nestemäisten jätteiden käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostus, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n nestemäisten jätteiden käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja antaa asiassa esityslistan perusteluosion mukaisen lausunnon.

73 § Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä, varajäsenen vaihtuminen

Kunnanhallitus päätti myöntää Hannu Haukkasalolle eron Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmän varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Asko Honkasen.

74 § Eritysluokanopettaja, virkanimikkeen muutos erityisopettajaksi

Kunnanhallitus päätti muuttaa erityisluokanopettajan virkanimikkeen erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2016 alkaen.

75 § Tarkastuslautakunnalle koskien valtuuston päätöksiä, aloite

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Risto Rämön/ Rehti Tuusula -valtuustoryhmän 12.10.2015 § 145 tehdyn aloitteen tulleen käsitellyksi.

76 § Lukiokoulutuksen järjestäminen Keudan jäsenkunnille yhteistyössä Keudan kanssa, aloite

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän päätöksen 10.2.2016 § 14.

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta osallistuu Keudan ja alueen lukioiden välille laadittavan yhteistyösopimuksen valmisteluun.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Sami Tammisen 21.9.2015 § 128 esittämän valtuustoryhmien yhteisen aloitteen tulleen käsitellyksi.

77 § Terveyskeskusmaksun maksaminen pankkikortilla, aloite

Kunnanhallitus päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

78 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

80 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

81 § Viranhaltijapäätöksiä

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs