Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 5.9.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 5.9.2016

Tiedote.
Julkaistu: 05.09.2016 klo 17:51
Julkaisija: Tuusulan kunta

290 § Valtuuston 29.8.2016 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 29.8.2016 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

291 § Kellokosken koulu, laajennus ja muutostyöt, urakkatarjousten hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kellokosken koulun laajennus ja muutostöiden urakoiden hankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä urakoitsijoilta seuraavasti:

rakennustekniset työt:

Rakennus K. Karhu Oy,

kokonaisurakkahinta 8 847 000 € + alv. 24 %

putkityöt:

Are Oy,

kokonaisurakkahinta 419 300 € + alv. 24 %

ilmanvaihtotyöt:

Vantaan Teknoilma Oy,

kokonaisurakkahinta 534 600 € + alv. 24 %

sähkötyöt:

Järvenpään Sähkö Oy,

kokonaisurakkahinta 869 450 € + alv. 24 %

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa tilakeskuksen tekemään työn sisältöön tarvittaessa vähäisiä muutoksia, mm. rakennusurakan määräluettelon osalta.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa tilakeskuksen päällikön allekirjoittamaan urakkasopimukset.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

292 § Lönngren Tuulikki, määräalan osto kiinteistöstä Vähämuori 858-401-3-217, Sula

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa Tuulikki Lönngreniltä noin 4 000 m2:n suuruisen määräalan Vähämuori-nimisestä kiinteistöstä (858-401-3-217) 28 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin normaalein kauppaehdoin.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 30.8.2016 allekirjoitetun kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

293 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), puujätteen käsittelykenttä, Seutulan kaatopaikka, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi tiedonannon ympäristölupahakemuksesta ja antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

294 § Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus, lausunto

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

295 § Honkaniemi Seppo, luottamustoimen päättyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen vaali

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päättyneeksi ja suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

296 § Honkaniemi Seppo, luottamustoimen päättyminen ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää todeta, että Seppo Honkaniemen luottamustoimi kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä on päättynyt ja valita Honkaniemen tilalle uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

297 § Reinikainen Tuija, valtuutetun tehtävän päättyminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää todeta, että Tuija Reinikaisen luottamustoimi valtuutettuna on päättynyt ja merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tuija Reinikaisen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tuusulan puolesta ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Hannu Helasvuon.

298 § Reinikainen Tuija, luottamustoimen päättyminen ja kunnanhallituksen jäsenen ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää todeta Tuija Reinikaisen jäsenyyden kunnanhallituksessa päättyneeksi, suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan.

299 § Reinikainen Tuija, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä eroaminen ja uuden varajäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Tuija Reinikaiselle eron Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valita Liisa Sorrille henkilökohtaisen varajäsenen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

300 § Reinikainen Tuija, kuntauudistustoimikunnan jäsenen tehtävästä eroaminen ja uuden jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti myöntää Tuija Reinikaiselle eron kuntauudistustoimikunnan jäsenen tehtävästä ja valita Reinikaisen tilalle uudeksi jäseneksi Liisa Sorrin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

301 § Tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat v. 2015–2016, Kiinteistö Oy Vanha Kunnantalo

Kunnanhallitus päätti nimetä Tuija Reinikaisen tilalle uudeksi jäsenehdokkaaksi Päivi Visurin Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen.

302 § Reinikainen Tuija, eroaminen poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation muutostyötä johtavasta poliittisesta johtoryhmästä

Kunnanhallitus päätti myöntää Tuija Reinikaiselle eron poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation muutostyötä johtavasta poliittisesta johtoryhmästä ja valita Tuija Reinikaisen tilalle uudeksi jäseneksi Jussi Salosen.

303 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

304 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

 

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs