Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 3.10.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 3.10.2016

Tiedote.
Julkaistu: 03.10.2016 klo 22:00
Julkaisija: Tuusulan kunta

333 § Arviointikertomus 2015, vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin 

Kunnanhallitus päätti merkitä annetut selvitykset tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä annetut selvitykset tiedoksi.

334 § Asunto Oy Kolmostörmä, kunnan osakkeiden nrot 6685-7145 myyminen

Kunnanhallitus päätti myydä Raoul Björnille kunnan omistamat As Oy Kolmostörmä -nimisen yhtiön osakkeet nrot 6685–7145, huoneisto Askolinintie 6 C 16, velattomaan hintaan 85 000 euroa ja että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 47 484,48 euroa, mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta.

Kunnanhallitus päätti, että huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin se nyt on ja että huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtaja Harri Lipastin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

335 § Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Tuuliviirinkuja 7 ja 9, lausunto korkotukilainahakemuksesta

Kunnanhallitus päätti puoltaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Tuuliviirinkuja 7 ja 9, Tuusula -nimiselle hankkeelle myönnettävää korkotukilainaa.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

336 § Aluetoimistosihteerin virkasuhteen päättäminen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla

Kunnanhallitus päätti irtisanoa sosiaali- ja terveystoimialan aikuissosiaalityön yksiköstä yhden aluetoimistosihteerin virkasuhteen siten, että virkasuhde päättyy 31.12.2016.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa henkilöstöjohtajan toteuttamaan muuten irtisanomisen ja antamaan irtisanomisilmoituksen.

337 § Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, lausunto taloussuunnitelmaluonnoksesta 2017–2021

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2017–2021 taloussuunnitelmaluonnoksesta sekä alijäämän kattamisesta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

338 § Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2019, lausunto

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2019.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

339 § Keravan kaupungin rakennusjärjestysluonnos 2017, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi luonnoksen Keravan kaupungin rakennusjärjestykseksi ja antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

340 § KL-Kuntahankintojen toimistotarvikesopimukseen 2016–2020 sitoutuminen

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta sitoutuu KL-Kuntahankinnnat Oy:n toimistotarvikkeet 2016–2020 puitesopimukseen.

341 § Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, lausunto

Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä esityslistan perustelutekstin mukaisen lausunnon.

Samalla kunnanhallitus korostaa lausunnossaan uusien liikkumisen muotojen ja palvelujen voimakasta kehittämistä Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymän joukkoliikennestrategian 16.3.2015 mukaisesti: liikkumisen ekosysteemi, liikkuminen palveluna, jakamistalouden mukaisesti yhteiskäyttö- ja kimppakyydit, robotiikka, autonomiset kulkuvälineet, liikkumisen muut uudet muodot sekä kunta uusien ratkaisujen mahdollistajana ja kokeilualustojen tarjoajana.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

342 § Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan esirakentaminen, urakoitsijan valinta

Kunnanhallitus päätti antaa Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan esirakentamisen Konevuori Oy:lle hintaan 2 484 372,00 € (alv 0 %) ja oikeuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

343 § Rykmentinpuiston keskus, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

344 § Toimielinten pöytäkirjat nähtäville Tuusulan nettisivuilla, aloite

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Jussi Salosen 14.3.2016 § 32 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

345 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

346 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs