Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 26.9.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 26.9.2016

Tiedote.
Julkaistu: 26.09.2016 klo 19:08
Julkaisija: Tuusulan kunta

318 § Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2016 ja talousarvion 2016 muuttaminen

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2016 ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

319 § Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seuranta ajalla 1.1.–31.8.2016

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen alaistensa tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seurannan ajalla 1.1.–31.8.2016.

320 § Arviointikertomus 2015, vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston esityslistalle ja tehdä ehdotuksensa valtuustolle 3.10. pidettävässä kokouksessa.

321 § Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnan turvallisuussuunnitelman vuosille 2016–2017.

322 § Kierto Ympäristöpalvelut Oy, Järvenpään jäte- ja kierrätysterminaalin toiminnan laajennus, ympäristölupahakemus, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi lausuntopyynnön ja ympäristölupahakemuksen liitteineen ja antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

323 § Hankintojen kehittämissuunnitelma 2016–2017

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan hankintojen kehittämissuunnitelman 2016–2017.

324 § Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdasta ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdasta johtuen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisesta seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013–2016 valittujen toimielinten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt.

Luottamushenkilöille, joita asia koskee, tiedotetaan kuntalaissa säädetystä mahdollisuudesta heidän niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai valinneelle toimielimelle 30.11.2016 mennessä.

325 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talous- ja asiakaspalvelupäällikön virkavaalin vahvistaminen

Kunnanhallitus päätti vahvistaa talous- ja asiakaspalvelupäällikön virkavaalin ja todeta, että Jussi Rantalan virantoimitus alkaa 1.10.2016.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

326 § Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.–25.11.2016, osallistujien valinta

Kunnanhallitus päätti määrätä Salla Heinäsen, Pasi Huuhtasen, Sanna Kervisen, Päivö Kuusiston, Arto Lindbergin, Karita Mäensivun, Eeva-Liisa Niemisen, Jani Peltonen, Jussi Salosen, Veikko Seunan, Liisa Sorrin ja kunnanjohtaja Hannu Joensivun osallistumaan Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 24.–25.11.2016 ja valita muut edustajat ko. tilaisuuteen.

327 § Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 6.12.2016, edustajien valinta

Kunnanhallitus päätti nimetä Arto Lindbergin, Sanna Kervisen ja Hannu Joensivun seppeleenlaskijoiksi Etelä-Tuusulaan, Kyösti Lehtosen ja Pasi Huuhtasen seppeleenlaskijoiksi Kellokoskelle, Arto Lindbergin puhujaksi Kirkkopuistoon, Antti Seppälän päiväjuhlan tervehdyssanojen esittäjäksi ja Kirsi Viitasen päiväjuhlan juhlapuhujaksi.

328 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

329 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

 

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs