Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 2.5.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 2.5.2016

Tiedote.
Julkaistu: 02.05.2016 klo 20:10
Julkaisija: Tuusulan kunta

 

161 § Kiinteistö Oy Impilinnan osakkeiden myynti 

Ari Nyman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, jolla Afman Oy ostaa Tuusulan kunnalta 575 osaketta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä 575 osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan Tuusulan kunnan Kellokosken kylässä osoitteessa Toimelantie 2, 04500 Tuusula, sijaitsevaa Impilinna -nimistä tilaa RN:o 3:1785 sekä oikeuttavat omistamaan ja hallitsemaan sillä sijaitsevia rakennuksia, 200.000 euron kauppahinnalla sillä ehdolla, että ostaja sitoutuu maksamaan yhtiöllä olevan Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän lainan 31.7.2016 mennessä kokonaisuudessaan ja muutoin kauppakirjassa mainituin ehdoin.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 21.8.1998 allekirjoitetun tenniskentän vuokrasopimuksen muutettavaksi siten, että sopimus on voimassa 31.5.2019 saakka ja sen jälkeen toistaiseksi siten, että irtisanomisaika on yksi vuosi.

Ari Nyman jätti asiasta eriävän mielipiteen.

162 § Tuusulan kunnan liittyminen osuuskunta Kellokosken Valokuidut jäseneksi

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta liittyy Osuuskunta Kellokosken Valokuidut jäseneksi.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa tietohallintopäällikön allekirjoittamaan liittymäsopimuksen.

163 § Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tehtävien järjestäminen, menettelytapaohje kunnan edustajille

Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymässä ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymässä toimiville Tuusulan kunnan edustajille esityslistatekstissä olevan menettelytapaohjeen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

164 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talous- ja asiakaspalvelupäällikön viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti julistaa talous- ja asiakaspalvelupäällikön viran uudelleen haettavaksi ja todeta, että aiemmin virkaa hakeneet otetaan ilman eri hakemusta huomioon uudessa hakumenettelyssä.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa vt. kuntakehitysjohtajan hoitamaan käytännön hakumenettelyn.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

165 § Timoskainen Vesa Tapani; perintöhakemus valtiokonttorille

Kunnanhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta Vesa Tapani Timoskaisen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi puoliksi sosiaali- ja terveystoimen esittämään ”Kotona asumista tukevaan hankkeeseen” ja puoliksi kasvatus- ja sivistystoimen esittämään” Hyvinvointia kulttuurista – kaikille kuntalaisille -hankkeseen”.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

166 § Sipoon kehitysvammaisten oppilaiden ottaminen Mikkolan kouluun sopimuksen perusteella

Asia poistettiin esityslistalta.

167 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs