Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 17.10.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 17.10.2016

Tiedote.
Julkaistu: 17.10.2016 klo 18:57
Julkaisija: Tuusulan kunta

350 § Valtuuston 10.10.2016 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 10.10.2016 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

351 § Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Kunnanhallitus päätti nimetä Kari Frimanin edustajaksi tekniseen lautakuntaan ja Liisa Sorrin edustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

352 § Rykmentinpuiston keskus, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Kunnanhallitus päätti hyväksyä laaditun Rykmentinpuiston keskuksen asemakaavaehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista ja asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kunnanhallitus päätti kehottaa käynnistämään prosessin, jossa tavoitteena on asemakaavan muutos koskien kortteleita 8028 (pääkirjaston ja linja-autoterminaalin kortteli), 8070 (uimahallin kortteli), Tuusulanväylän liikennealuetta ja viereisiä katualueita. Asemakaavan muutosta esitetään kärkihankkeeksi.

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Hökilän kaava-alueen tavoitteena tulee olla uusien pientalomallien kehittäminen.

353 § Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan tarkistetun kiinteistötoimitusmaksutaksan ja että tarkistettu kiinteistötoimitusmaksutaksa korvaa 10.6.2013 hyväksytyn taksan 1.1.2017 alkaen.

354 § Asunto Oy Mattilanpuisto, kunnan osakkeiden nrot 38029 - 38625 myyminen

Kunnanhallitus päätti myydä Ari-Pekka Haikoselle kunnan omistamat As Oy Mattilanpuisto -nimisen yhtiön osakkeet nrot 38029–38625, huoneisto Jukolantie 12 H 64, 04340 Tuusula, velattomaan hintaan 85 000 euroa ja että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 7 806,06 euroa, mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta.

Kunnanhallitus päätti, että huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin se nyt on ja että huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtaja Harri Lipastin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

355 § Uuden asianhallintajärjestelmän hankinta, sopimusten hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuspaketin Tieran kanssa ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia.

Kunnanhallitus päätti todeta, että projekti aloitetaan heti kun sopimus on allekirjoitettu marraskuussa 2016 ja että järjestelmä otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkuun mennessä kesällä 2017.

356 § Jusslan alueen laajentaminen sekä Jusslan ja Kelatien tieyhteyksien turvaaminen, asemakaavoituksen käynnistäminen, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 124 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

357 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen talousjohtajan päätöksen 22.9.2016 nro 48: Kassajärjestelmän hankinta kunnan 14 asiakaspalvelupisteeseen.

Kunnanhallitus päätti, ettei muita esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

358 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

360 § Puustellinmetsän esirakentamista koskeva tarjouskilpailu, hankintaoikaisuvaatimus päätöksestä sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta

Kunnanhallitus päätti, että Kreate Oy:n hankintaoikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä 45/2016 hylätään.

Kunnanhallitus päätti todeta, että tämä päätös on heti lainvoimainen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, koska päätöksestä ei ole enää muutoksenhakuoikeutta käytettävissä.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä tämän asian osalta pöytäkirjan välittömästi kokouksessa.

361 § Puustellinmetsän esirakentamista koskeva tarjouskilpailu sekä päätös sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta, vastine markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan vastineen markkinaoikeudelle Puustellinmetsän kunnallistekniikan esirakentamista koskevaa hankintapäätöstä sekä viranhaltijapäätöstä 45/2016 koskevassa valitusasiassa.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan esityslistan liitteenä oleva vastine. 

Kunnanhallitus päätti, että hankintasopimus allekirjoitetaan tarjouskilpailun voittaneen Konevuori Oy:n kanssa muutoksenhausta huolimatta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä tämän asian osalta pöytäkirjan välittömästi kokouksessa.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs