Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 16.5.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 16.5.2016

Tiedote.
Julkaistu: 16.05.2016 klo 19:17
Julkaisija: Tuusulan kunta

 

171 § Valtuuston 9.5.2016 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 9.5.2016 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Kunnanhallitus päätti saattaa ponnen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle.

172 § Saarentaus Pertti, määräalan ostaminen kiinteistöstä 858-409-2-270 Männistö, Lahela

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa Pertti Saarentaukselta noin 16 500 m2:n suuruisen määräalan Männistö-nimisestä kiinteistöstä (858-409-2-270) 123 750 euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin normaalein kauppaehdoin.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

173 § Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus, osakkeiden 259726-267275 ostaminen LähiTapiola Uusimaalta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että Tuusulan kunta ostaa LähiTapiola Uusimaalta Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus -nimisen yhtiön osakkeet numerot 259726-267275, jotka oikeuttavat 75,5 m²:n suuruisten 2. kerroksen toimistotilojen hallintaan, velattomalla 75 500 €:n kauppahinnalla ja osakekauppakirjassa muutoin tarkemmin määrättävin normaalein kauppaehdoin.

Kunnanhallitus päätti myöntää edellä mainittua kauppaa ja vielä jäljellä olevia samassa yhtiössä olevia kolme huoneistoa käsittävää kauppaa varten yhteensä 333 500 €:n suuruisen lisämäärärahan osakehankintoihin.

174 § Tuusulan kunnan liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, että kunta haluaa aloittaa neuvottelut mahdollisesta lisäyhteistyöstä tai liittymisestä HSL:een.

Kunnanhallitus päätti, että tehtyjen selvitysten tuottamaa HSL-jäsenyyden vaikutusarviota tulee syventää laatimalla neuvotteluvaiheessa Tuusulan osalta HSL:n suunnitteluperiaatteita noudattava joukkoliikenteen palvelutason määrittely sekä siihen perustuva laskelma kunnan vuotuisesta HSL-kuntaosuudesta HSL-jäsenenä. HSL-periaatteiden mukaisen joukkoliikenteen palvelutason erot nykyisten toimivaltaisten viranomaisten, kunnan ja liikennöitsijöiden toteuttamaan joukkoliikenteen palvelutasoon kunnan alueella tulee myös kuvata.

175 § Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestys 2016, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi luonnoksen Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestykseksi ja antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

176 § Pitkäaikaisen rahoituksen nostaminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemät lainatarjoukset sekä rahoitusleasing puitesopimuksen, yhteissummaltaan 33 miljoonaa euroa seuraavin ehdoin:

1. Velkakirjalaina 15 miljoonaa euroa

–  Luotonantaja Kuntarahoitus Oyj

–  Laina-aika 7 vuotta, kertalyhenteinen

–  Korko kiinteä. Korkoindikaatio (5.4.2016) 0,601 % sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä.

2. Velkakirjalaina 15 miljoonaa euroa

– Luotonantaja Kuntarahoitus Oyj

–  Laina-aika 10 vuotta, kertalyhenteinen

–  Korko kiinteä. Korkoindikaatio (5.4.2016) 0,977 % sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä.

3. Rahoitusleasing, puitesopimus 3 miljoonaa euroa

–  Rahoittaja / vuokralleantaja Kuntarahoitus Oyj

–  Limiitin puitteissa tehtävien sopimusten vuokra-aika 36–96 kk

–  Vuokrakohteena ajoneuvot tai muu käyttöomaisuus

–  Rahoituskorko; 3 kk:n euribor + 0,57 % tai kiinteä korko.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kunnanjohtajan kanssa päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan laina- ja leasingjärjestelyihin liittyvät sopimukset.

177 § Kutsuntatilaisuuksista aiheutuvat toimenpiteet

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntien jäseniksi erityisnuorisotyöntekijä Timo Oinaanojan ja yksilövalmentaja Antti Peltolan ja Oinaanojan varajäseneksi yksilövalmentaja Mikko Rajasen ja Peltolan varajäseneksi erityisnuorisotyöntekijä Ismo Saton.

Kunnanhallitus päätti valita Arto Lindbergin kunnan tervehdyksen esittäjäksi kaikille kutsuntapäiville (varalle Lauri Untamon ja Veikko Seunan).

Kunnanhallitus päätti kustantaa kutsuntalautakunnille ja kutsunnanalaisille lounaan ja kutsuvieraille kahvituksen.

178 § Erityisluokanopettaja, virkanimikkeen muutos erityisopettajaksi

Kunnanhallitus päätti muuttaa 1.8.2016 erityisluokanopettajan virkanimikkeen erityisopettajan virkanimikkeeksi.

179 § Sipoon kehitysvammaisten oppilaiden ottaminen Mikkolan kouluun sopimuksen perusteella

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan oppilaaksiottoa koskevan sopimuksen ja valtuuttaa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen sekä oikeuttaa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

180 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

181 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs