Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 13.6.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 13.6.2016

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2016 klo 17:46
Julkaisija: Tuusulan kunta

219 § Valtuuston 6.6.2016 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 6.6.2016 pidetyn kokouksen päätösten §:t 57–66 ja 68–69 syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

220 § Yleishyödylliset seurat ja yhdistykset, avustusten myöntäminen vuonna 2016

Kunnanhallitus päätti myöntää avustukset esityslistan liitteen mukaisesti ja edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa hakemuksessa edellytetyt mahdollisesti puuttuvat liitteet kuntaan ennen avustuksen maksamista.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

221 § Eläkeläisjärjestöt, avustusten myöntäminen vuonna 2016

Kunnanhallitus päätti myöntää avustukset esityslistan liitteen mukaisesti ja edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa hakemuksessa edellytetyt mahdollisesti puuttuvat liitteet kuntaan ennen avustuksen maksamista.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

222 § Järjestötalojen peruskorjaukset, avustusten myöntäminen vuonna 2016

Eeva-Liisa Nieminen esitti, että Kellokosken-Linjamäen pienviljelijäyhdistys ry:lle myönnetään 2 800,00 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus päätti myöntää avustukset seuraavasti:

Kellokosken-Linjamäen pienviljelijäyhdistys ry 2 000,00 euroa

Tuusulan Demarit ry 11 000,00 euroa

Tuusulan Nuorisoseura ry 4 000,00 euroa

Yhteensä 17 000,00 euroa

Kunnanhallitus päätti edellyttää, että avustuksen saaja toimittaa selvityksen tehdyistä töistä ja niiden kustannuksista sekä mahdollisesti puuttuvat liitteet ennen avustuksen maksamista.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

223 § Tietoturvapolitiikan päivittäminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen uudesta tietoturvapolitiikasta liitteineen.

224 § Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, yhtiökokous

Kunnanhallitus päätti nimetä hallitusehdokkaaksi elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen ja antaa mahdolliset ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

225 § Focus-alueen osayleiskaava, selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden Focus-alueen osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin 8.4.2016 antaman päätöksen nro 16/0278/5, merkitä tiedoksi Timo Herstin Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoittaman valituksen, antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistan perusteluosan mukaisen selityksen ja pyytää Korkeinta hallinto-oikeutta käsittelemään valitusasian kiireellisenä, koska kyse on kunnan ja Helsingin seudun kannalta merkittävästä teollisesta osayleiskaavasta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

226 § Sisu ympäristöpalvelut Oy, ympäristölupa, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Sisu ympäristöpalvelut Oy:n hakemuksen lupamääräyksen tarkistamiseksi ja antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle perusteluosan mukaisen lausunnon.

227 § Järvenpään kaupungin rakennusjärjestysluonnos 2016, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi luonnoksen Järvenpään kaupungin rakennusjärjestykseksi ja antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

228 § Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus, osakkeiden 227476–245775 ostaminen Keravan Kirja-Info Oy:ltä

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa Keravan Kirja-Info Oy:ltä Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus -nimisen yhtiön osakkeet numerot 227476–245775, jotka oikeuttavat 122 m²:n suuruisten 1. kerroksen liiketilojen hallintaan, velattomalla 146 400 €:n kauppahinnalla ja osakekauppakirjassa muutoin tarkemmin määrättävin normaalein kauppaehdoin ja ehdolla, että kunnanvaltuustolta anottu lisämäärärahapäätös osakeostoja varten saa lainvoiman.

229 § Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus, osakkeiden 245776–252750 ostaminen RG-konsultointi Oy:ltä

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa RG-Konsultointi Oy:ltä Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus -nimisen yhtiön osakkeet numerot 245776–252750, jotka oikeuttavat 46,5 m²:n suuruisten 1. kerroksen liiketilojen hallintaan, velattomalla 55 800 €:n kauppahinnalla ja osakekauppakirjassa muutoin tarkemmin määrättävin normaalein kauppaehdoin sekä ehdolla, että kunnanvaltuuston päätös anotusta lisämäärärahasta osakeostoja varten saa lainvoiman.

230 § Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus, osakkeiden 252751–259725 ostaminen Järvenpään Aika-Kulta Oy:ltä

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa Järvenpään Aika-Kulta Oy:ltä Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus -nimisen yhtiön osakkeet numerot 252751–259725, jotka oikeuttavat 46,5 m²:n suuruisten 1. kerroksen liiketilojen hallintaan, velattomalla 55.800 €:n kauppahinnalla ja osakekauppakirjassa muutoin tarkemmin määrättävin normaalein kauppaehdoin ja ehdolla, että kunnanvaltuustolta anottu lisämääräraha osakeostoja varten saa lainvoiman.

231 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, lausunto korkotukilaina- ja käynnistysavustushakemuksesta, vt Blenneri I

Kunnanhallitus päätti puoltaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n vuokratalo Blenneri I:lle myönnettävää pitkäaikaista korkotukilainaa ja käynnistysavustusta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

232 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, omarahoitusosuus vuokratalon rakentamista varten, Blenneri I

Kunnanhallitus päätti, että vuokra-asuntorahastosta myönnetään Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle 350 000 euron oman pääoman ehtoinen laina 4 %:n vuotuisella korolla vuokratalo Blenneri I:n omarahoitusosuutta varten.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

233 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, lausunto korkotukilaina- ja käynnistysavustushakemuksesta, vt Blenneri II

Kunnanhallitus päätti puoltaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n vuokratalo Blenneri II:lle myönnettävää uudisrakentamisen pitkäaikaista korkotukilainaa ja käynnistysavustusta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

234 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, lausunto korkotukilaina- ja käynnistysavustushakemuksesta, vt Alarinne II

Kunnanhallitus päätti puoltaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n vuokratalo Alarinne II:lle myönnettävää pitkäaikaista korkotukilainaa ja käynnistysavustusta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

235 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, omarahoitusosuus vuokratalon rakentamista varten Alarinne II

Kunnanhallitus päätti, että vuokra-asuntorahastosta myönnetään Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle 150 000 euron oman pääoman ehtoinen laina 4 %:n vuotuisella korolla vuokratalo Alarinne II:n omarahoitusosuutta varten.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

236 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs