Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tulevaisuuden Turku 2029 -kysely selvitti, miten asukkaat kehittäisivät kaupunkia

Turun kaupunki

Tulevaisuuden Turku 2029 -kysely selvitti, miten asukkaat kehittäisivät kaupunkia

Tiedote.
Julkaistu: 19.09.2016 klo 08:30
Julkaisija: Turun kaupunki

Turku selvitti kyselyllä asukkaiden näkemyksiä kaupungin kehittymisestä tulevaisuudessa. Kysely on osa yleiskaavan taustaselvityksiä. Pääteemoina olivat asuminen, palvelut, viher- ja virkistysalueet sekä liikkuminen.

Valmisteilla olevalla yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön kehittämistä (esim. asuminen ja palvelut) ja liikennejärjestelmien sijoittumista. Yleiskaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800-vuotta. Turun arvioidaan kasvavan 20 000 asukkaalla tavoitevuoteen mennessä.

Kysely suoritettiin Maptionnaire-ohjelmalla, jossa vastaukset annetaan karttapohjaisesti. Vastauksia voidaan analysoida sijainnin perusteella (esim. mihin halutaan uutta asumista tai palveluja). Karttapohjassa oli osoitettuna keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille sijoittuvat alueet, joihin Turun tulevaa kasvua on tarkoitus suunnata tulevaisuudessa.

Vastausten tiivistelmät

Asuminen sekä viher- ja virkistysalueet

Kyselyyn vastanneet sijoittaisivat uutta asumista erityisesti Linnakaupunkiin (varsinkin Vaasanpuiston alue), Itäharjun teollisuusalueelle, Pihlajaniemen ympäristöön sekä Skanssin alueelle. Koroisten alue erottui vastauksista ristiriitaisena. Sinne ehdotettiin uutta asuinrakentamista, mutta myös vastustettiin sitä. Asuinrakentamista ehdottavat merkinnät keskittyvät lähelle olemassa olevia teitä.

Kyselyssä kysyttiin myös alueita, joihin ei haluta uutta rakentamista. Vastauksissa erottuivat erityisesti keskustan ja sen ympäristön suurimmat puistot (Vartiovuori, Samppalinna, Urheilupuisto ja Kupittaa). Tärkeitä viher- ja virkistysalueita ovat turkulaisille myös mm. Ruissalo, Katariinanlaakso, Koroinen sekä Luolavuoren ja Ilpoisten viher- ja virkistysalueet. Myös Kakolaa halutaan kehitettävän kaikille avoimena viher- ja virkistysalueena.

Vastaajat ovat sijoittaneet asumiseen liittyvät merkinnät pääasiassa karttapohjassa kasvualueiksi rajatulle alueelle.

Palvelut

Vastauksissa keskustan alue korostui. Keskustan palvelutarjonta koetaan hyväksi, mutta keskustaan myös toivotaan runsaasti lisää palveluja (etenkin kaupat ja ravintolat). Keskustan kehittäminen on vastausten perusteella turkulaisille tärkeää.

Palvelutarjonta saa kehuja myös Kupittaan, Länsikeskuksen ja Skanssin alueilla. Palvelutarjonnassa suurimmat puutteet koettiin Port Arthurin, Kakolan ja Sataman ympäristössä. Myös Ylioppilaskylään ja Kuuvuoreen kaivattiin lisää palveluja. Eniten toivottiin ravintola- ja kahvilapalveluja sekä suurempia päivittäistavarakauppoja. Lisäksi palveluja toivottiin muun muassa Martin ja Korppoolaismäen ympäristöön, Halisiin ja Runosmäkeen.

Liikkuminen

Liikkumisen osalta annettiin erityisen paljon kommentteja kävelystä ja pyöräilystä. Vastausten perusteella kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien kehittäminen keskusta-alueella on erittäin tärkeää. Esimerkiksi pyöräily koettiin vastaajien kesken lähes koko ydinkeskustan alueella turvattomaksi ja sujumattomaksi. Kävelyä ja pyöräilyä pidettiin sujuvina ja viihtyisinä lähinnä vain Läntisellä Rantakadulla.

Kyselyn raportti ja tulosten tiivistelmä liitteenä tiedotteen lopussa.

Kestävän kehityksen opiskelija Matilda Laukkanen teki Tulevaisuuden Turku 2029 –kyselyn opinnäytetyönään. Kyselyn vastausaika oli 15.2.-15.3.2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 765 henkilöä ja karttamerkintöjä saatiin 6 221 kappaletta. Kyselyllä tavoitettiin erityisesti 25–45-vuotiaita työssäkäyviä ja opiskelijoita. Vastauksia saatiin ympäri Turkua, mutta eniten vastauksia saatiin keskustan, Nummi-Ylioppilaskylän ja Martti-Korppolaismäen postinumeroalueilla asuvilta.

Yleiskaavatyö jatkuu luonnoksen valmistelulla vuoden 2016 loppuun mennessä

Yleiskaavaa valmistellaan Turun kaupungin ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelussa. Tavoitteena on tehdä yleiskaavasta luonnos vuoden 2016 loppuun mennessä. Ehdotus laaditaan vuoden 2017 aikana.

Lisätietoa kyselystä
Matilda Laukkanen, Turun kaupungin ympäristötoimiala, puh. 044 516 8378

Lisätietoa yleiskaavan valmistelusta
Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin, Turun kaupungin ympäristötoimiala, puh. 044 907 4053

Liitetiedostot

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs