Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tiirismaan koulun korjaussuunnittelu tulisi käynnistää nopealla aikataululla

Lahden kaupunki

Tiirismaan koulun korjaussuunnittelu tulisi käynnistää nopealla aikataululla

Tiedote.
Julkaistu: 27.05.2015 klo 18:08
Julkaisija: Lahden kaupunki

Tyttökoulun Talo Oy:n omistaman Tiirismaan koulun kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tilakeskus on teettänyt Suomen Sisäilmakeskus Oy:llä Tiirismaan koulun sisäilman ja rakenteiden kuntotutkimuksen. Lahden kaupunki on vuokralaisena pitänyt riittämättöminä kiinteistön omistajan teettämiä kuntotutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä rakennuksen hyvän sisäilman varmistamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan koulurakennuksen korjaustarpeet ovat sen verran mittavia, että niiden korjaussuunnittelu ja korjaaminen tulisi käynnistää nopealla aikataululla.

Tutkimuksissa löydettiin paljon riskirakenteita, ilmayhteyksiä maaperään, kosteusvaurioita, mikrobivaurioita rakenteista sekä poikkeavaa lajistoa joissain sisäilman mikrobinäytteissä. Kohonneita VOC-pitoisuuksia löydettiin yksittäisistä yhdisteryhmistä, mutta kokonaispitoisuudet VOC-mittauksissa olivat alle raja-arvojen.

Seuraavaksi terveysvalvonta viranomaisena käsittelee tutkimustuloksia. Tämän jälkeen rakennuslautakunnan ympäristöterveyden jaosto päättää mahdollisista käytönrajoituksista.


Mitä kuntotutkimuksessa tutkittiin?

Kuntotutkimuksessa tutkittiin sisäilman laatua mikrobi- ja VOC-näytteillä, rakenteiden kuntoa aistinvaraisilla selvityksillä, ilmavuotoja merkkiainekokeilla, tehtiin rakenneavauksia ja otettiin materiaalinäytteitä. Lisäksi tehtiin kosteusmittauksia alapohjarakenteisiin, mitattiin paine-eroja sekä tutkittiin ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa. Tutkimuksella on haluttu selvittää kiinteistön kunto ja sen korjaustarpeet kokonaisuutena.

Tiirismaan koulun kuntoa on lähdetty tutkimaan henkilökunnan ja oppilaiden oireilun vuoksi. Ennen tätä tutkimusta kiinteistön omistaja on teettänyt tutkimuksia ja tehnyt niiden perusteella korjauksia. Näiden korjausten jälkeen oireilut eivät ole vähentyneet.  Koulurakennusta ei ole peruskorjattu.

Koululla on kolmen vuoden ajan toiminut koko koulun yhteinen sisäilmaryhmä, johon on kuulunut kaupungin edustajien lisäksi myös kiinteistön omistajan edustaja.


Miten tästä eteenpäin?

Lahden Tilakeskus käynnistää neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa korjaustoimenpiteiden käynnistämisestä, laajuudesta sekä aikataulusta.

Tiistaina julkistetun sivistystoimialan palveluverkkotarkastelun mukaan keskustan alueelle esitetään ratkaisua, jossa Lotilan, Tiirismaan ja Harjun koulut yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Yläkouluikäisten määrän lisääntyminen Karistossa edellyttää lisätilan käyttöä Tiirismaan yläkoululla. Esityksen mukaan Tiirismaan yläkoulua laajennettaisiin Tiirismaan lukion tiloihin. Lukion uusina tilavaihtoehtoina on tutkittu Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutilta mahdollisesti vapautuvia tiloja Kannaksenkadulla sekä nykyisellään Wellamo-opiston käytössä olevia Aikuiskoulutuskeskuksen tiloja. 

Tiirismaan koulun tutkimustuloksista on tiedotettu tänään ke 27.5. koulun henkilökunnalle, huoltajille sekä wilma-palvelun kautta myös yläkoulun ja lukion opiskelijoille. Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut, koulujen rehtorit ja Lahden Tilakeskus yhteistyössä huolehtivat, että henkilöstö ja huoltajat saavat ajantasaista tietoa asioiden etenemisestä.

Tiirismaan peruskoulussa oppilaita on 684 ja henkilöstöä 67. Yleisopetuksen luokkia on 28 sekä yksi alueellinen erityisen tuen ryhmä. Tiirismaan lukion opiskelijamäärä on 403, ryhmiä 15. Opetushenkilöstöä on 30.


Lisätiedustelut:
(ke 27.5. klo 19 huoltajainfon jälkeen)

Tutkimustuloksiin liittyen Lahden Tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Koulun toimintaan liittyen rehtorit
Tiirismaan peruskoulu, Tuula Herkepeus, puh. 050 518 0133
Tiirismaan lukio, Leena Akola, puh. 050 539 1680

Palveluverkkokokonaisuuteen liittyen
vastuualuejohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328
vastuualuejohtaja, lukiojohtaja Heikki Turunen, puh. 044 716 1330

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Uudessa Lahden kaupungissa asukkaita on noin 120 000.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs