Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat nuoria yhä paremmin

Koordinaatti

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat nuoria yhä paremmin

Tiedote.
Julkaistu: 22.06.2016 klo 09:45
Julkaisija: Koordinaatti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa oli vuonna 2015 yhteensä noin 56 000 käyntikertaa. Kasvua edellisestä vuodesta on yli 20 prosenttia. Luvut käyvät ilmi valtakunnallisen Nutitilastot.fi-sovelluksen tilastoista, jota nuorille suunnatut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut voivat käyttää asiointien tilastoimiseen. Sovellusta käytti vuoden lopussa yhteensä lähes 90 kuntaa, palvelua tai hanketta*. Kysytyimmät aihealueet olivat työ ja yrittäjyys, hyvinvointi ja terveys sekä vapaa-aika.

Nuorille suunnatut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat nuoret yhä paremmin monialaisen yhteistyön lisääntyessä. Asiakasmäärien kasvua selittää osin myös se, että tilastointi palveluissa lisääntyy ja palveluiden käyttöä seurataan yhä tarkemmin. Tavoitteena ei ole seurata ainoastaan kävijämääriä vaan myös mahdollisesti muuttuvia asiointien teemoja ja asiointitapoja. Luvut kertovat, että kasvokkain tarjottavien palveluiden tarve ei ole vähentynyt palveluiden digitalisoitumisen myötä. Tästä syystä on tärkeää, että palveluita tarjotaan monikanavaisesti, jotta jokainen nuori löytää itselleen sopivimman asiointitavan.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuotettiin 213 kunnassa vuoden 2015 lopussa. Kattavuus oli 71 % kaikista Suomen kunnista. Palvelut toimivat yhä useammin osana laajempaa nuorille suunnattua matalan kynnyksen palvelukokonaisuutta sekä esimerkiksi nuorisotiloilla, kirjastoissa ja oppilaitoksissa. Monikanavaisuutta ilmentää myös palveluiden laaja tarjonta eri verkkoympäristöissä.

*Kaikki palvelut eivät hyödynnä Nutitilastot.fi-sovellusta asiakaskäyntien kirjaamiseen.

10 vuotta valtakunnallista kehittämistä

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita valtakunnallisesti koordinoiva Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti perustettiin vuonna 2006 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita toimiva Koordinaatti on asiantuntija- ja tukipalvelu nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnalliselle palveluverkostolle. Verkostoon kuuluu nuorisotyön organisaatioita ja ammattilaisia kunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat nuorille henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa sekä tietoa lähipalveluna palvelupisteissä tai monikanavaisesti verkossa. Saatavilla on myös valtakunnallisia palveluita. Ennakoivilla palveluilla tuetaan nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia. Palveluiden keskeisiä tavoitteita on auttaa nuoria vahvistamaan omia kykyjään ja vahvuuksiaan.

Lisää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilanteesta sekä Koordinaatin toiminnasta on luettavissa Koordinaatin juhlavuoden toimintakertomuksesta: bit.ly/koordinaatti-toke2015 (pdf).

Lisätietoja:

Koordinaatti ‒ Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
www.koordinaatti.fi
nutikoordinaatio@ouka.fi

Liitetiedostot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tukee nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoita palveluiden laadukkaassa toteuttamisessa ja nuorten äänen kuulemisessa. Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalvelut ovat kaikkien nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavien tahojen käytettävissä. Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista, joiden toiminnan ministeriö rahoittaa.

www.koordinaatti.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs