Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tekniska direktören i Esbo var inte jävig i ett ärende som gällde markanvändningsersättning

Korkein hallinto-oikeus

Tekniska direktören i Esbo var inte jävig i ett ärende som gällde markanvändningsersättning

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.06.2014 kl. 10:02
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen anser att direktören för tekniska verket Olavi Louko inte var jävig i ett ärende som gällde beslut om betalningsarrangemang i anslutning till en ersättning som skulle betalas enligt ett markanvändningsavtal. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde saken i en förstärkt sammansättning och efter omröstning (6–3).

 

Chefen för tekniska verket i Esbo hade dömts till böter för en mutförseelse, som hänförde sig till bland annat Lapplandsresor åren 2005–2007.  Resorna hade skett på inbjudan av eller arrangerats av en person i ledande ställning i ett bolag i fastighetsbranschen.

 

Louko hade sedermera år 2011 varit närvarande när stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Esbo hade beslutat om betalningsarrangemangen i anslutning till ett markanvändningsavtal av stor ekonomisk betydelse. Den andra parten i avtalet var ett dödsbo med tre delägare. En av delägarna var make till den person i ledande ställning i ett bolag i fastighetsbranschen som förekommit i det ärende som ledde till att Louko dömdes för mutförseelse.

 

Det beslut med vilket betalningsarrangemangen godkänts hade överklagats hos högsta förvaltningsdomstolen. Den stadsfullmäktigeledamot som hade överklagat beslutet ansåg att Louko varit jävig att delta i handläggningen av ärendet, särskilt med hänvisning till den fällande domen för mutförseelse.

 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att domen för mutförseelse pekade på en klandervärd attityd till de bestämmelser som ska garantera en opartisk myndighetsverksamhet.

 

Louko ansågs dock inte ha varit jävig att delta när betalningsarrangemangen slogs fast år 2011. Då hade det redan förflutit flera år från de resor åren 2005– 2007 som domen grundat sig på och i det skede när betalningsarrangemangen visade sig nödvändiga hade de som haft del i saken inte längre samma kontakt med varandra som tidigare.

 

Ytterligare information ger:

 

Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050 301 6262

Toni Kaarresalo, referendarieråd, 029 5640292

 

Länk till sammandrag på svenska:

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset.html

 

 

 

 

 

 

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs