Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Teknisen ja ympäristötoimialan asukaskyselyn 2014 tulokset

Lahden kaupunki

Teknisen ja ympäristötoimialan asukaskyselyn 2014 tulokset

Tiedote.
Julkaistu: 21.11.2014 klo 13:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden tekninen ja ympäristötoimiala toteutti jo perinteeksi muodostuneen asukaskyselyn tämän vuoden elokuussa 21. kerran. Kyselyn avulla selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä teknisten ja ympäristöpalvelujen tasoon sekä kuinka niitä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Kysymykset koskivat muun muassa asuinympäristön viihtyvyyttä, katuja, jalankulku- ja pyöräteitä, liikenneturvallisuutta, puistoja ja ympäristönsuojelua.

Asukaskyselyn tavoitteeksi asetettiin, että 70 % vastaajista olisi vähintään melko tyytyväinen keskusta-alueiden hoitoon. Keskustan ulkopuolisten alueiden hoitotaso on jouduttu laskemaan 55 %:iin resurssien vähäisyyden vuoksi.

Yleisten alueiden kunnossapitoon oltiin entistä tyytyväisempiä

Katuja, liikennettä ja viheralueita koskevien palvelujen keskimääräinen tyytyväisyysaste oli 71 % eli yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin viime vuonna.

Vastaajista yli 80 % oli tyytyväisiä katuvalaistukseen, lumenauraukseen suurimmilla keskustaan johtavilla teillä ja keskustan puistojen hoitoon. 79 % vastaajista oli tyytyväisiä liikenneohjauksen toimivuuteen, liikenneturvallisuuteen kokonaisuutena ja liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Yli 70 %:n tyytyväisyystason ylittivät myös oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus, keskustan katujen siisteys ja keskustaan johtavien pääkatujen kunto. Yli 60 % vastaajista oli tyytyväisiä asuinalueiden viheralueiden hoitoon, keskustan ulkopuolisten katujen siisteyteen sekä oman asuinkadun ja jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon. Lumenauraus omalla asuinkadulla saavutti monen vuoden jälkeen 55 %:n tyytyväisyystason. Oman asuinkadun aurauspalvelu tyydytti vain 59 % vastaajista, vaikka viime talvi oli lähes lumeton. Tämä osoittaa, että palvelujen arvioinnissa ei ole tarkasteltu pelkästään viimeksi kuluneen vuoden palvelutasoa.

Asetetun 55 %:n tyytyväisyystason alapuolelle jäi ainoastaan jalankulku- ja polkupyöräteiden liukkauden torjunta (53 %).

Tyytyväisyystasoa pystyttiin parantamaan eniten katujen ajoratojen liukkauden torjunnassa sekä oman asuinkadun ja jalankulku- ja polkupyöräteiden lumenaurauksessa. Katujen liukkauden torjuntaan tyytyväisten osuus kasvoi peräti kahdeksan prosenttiyksikköä ja lumenauraukseen omalla asuinkadulla sekä kevyenliikenteen väylillä kuusi prosenttiyksikköä.

Vesihuoltopalvelujen saatavuus ja jätteiden kierrätysmahdollisuus saivat eniten kiitosta

Kyselyyn vastanneita henkilöitä pyydettiin arvioimaan myös ympäristöpalvelujen tasoa. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä vesihuoltopalvelujen saatavuuden (95 %) lisäksi jätteiden kierrätysmahdollisuuteen (90 %), luonto- ja ulkoilureitteihin (86 %), pohjavesien suojeluun (85 %) ja vesistöjen hoitoon (81 %). Yli 70 %:n tyytyväisyystason ylittivät myös ilmanlaadusta tiedottaminen, luonnonsuojelu, hulevesien käsittely ja tiedonsaanti ympäristöasioista. Vähemmän tyytyväisiä oltiin ilmastonmuutoksen hillintään ja melun torjuntaan.

Kyselyyn vastanneet lahtelaiset ovat itse valmiita ehkäisemään ympäristöhaittoja lähinnä säästämällä energiaa ja vähentämällä materiaalikulutusta.

Internetin uudet kanavat on löydetty

Kyselyn mukaan kaupunkilaiset saavat tietoa kaavoitushankkeista yleisimmin sanomalehtien ja internetin kautta.  Vastaajista 65 % ilmoitti tietolähteekseen sanomalehdet, 50 % internetin, 46 % ilmaisjakelulehdet ja 32 % toimialan oman joka talouteen jaettavan toimintaesitteen. Internetistä tiedon hakeneista vastaajista 62 % vieraili kaavoituskohteet-sivulla, 27 % LahtiUudistuu-sivulla ja 11 % joko Facebookin tai Twitterissä. Toimialan sosiaalisen median sivut avattiin helmikuussa. 

Teknisessä ja ympäristötoimessa viimeisen vuoden aikana asioinneista vastaajista 79 % piti asiakaspalvelua hyvänä ja 65 % yhteydenotoista johti toivottuun lopputulokseen. Tyytyväisyystaso asiakaspalveluun nousi edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä.

Kyselyyn vastasi 369 asukasta ja vastausprosentti oli 24. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lahden Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden kanssa.

Kyselyn tuloksia käsiteltiin toimialan johdon katselmuksessa 20.11.2014.

Lisätietoja:

Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
www.lahti.fi

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs