Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Statsrådet beviljade 28 kommuner prövningsberoende höjning av statsandelen

Valtiovarainministeriö

Statsrådet beviljade 28 kommuner prövningsberoende höjning av statsandelen

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.11.2014 kl. 13:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet beviljade torsdagen den 27 november de prövningsberoende statsandelarna för innevarande år. 28 kommuner understöds med sammanlagt 20 miljoner euro.

Prövningsberoende höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska problem behöver tilläggsunderstöd. Lokala omständigheter kan också tas i beaktande.  

Understöd ansöktes i år av 85 kommuner, fjolårets siffra var 108 och året dessförinnan 95. Det ansökta stödbeloppet uppgick i år till 93,8 miljoner euro, i fjol till 141,9 miljoner euro och året innan 118,1 miljoner euro.

I år beviljas 28 kommuner höjd statsandel. I fjol var mottagarna 29 stycken, och året innan 27. Det sammanlagda stödbeloppet har bevarats vid 20 miljoner euro per år.

Kommunerna motiverade höjningsbehovet bl.a. med det försämrade ekonomiska läget, minskningen av skatteinkomsterna, ökade underskott i bokslutet och problemen med balanseringen av dem, nedskärningarna av statsandelarna och ändringarna i servicebehoven. I ansökningarna hänvisades dessutom till exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården, i synnerhet den specialiserade sjukvården.

Villkoret en plan om balansering av ekonomin

Villkoret för beviljande av höjning av statsandelen är att kommunen antagit en plan för balansering av ekonomin. Planen skulle vara bifogad till ansökningen. Statsbidragsmyndigheten kan dessutom ställa även andra än ekonomiska villkor för beviljandet och användningen av höjningen.

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen måste bereda oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en lika stor ökning av andra utgifter som faller inom kommunens egen beslutandemakt.  

Höjningarna utbetalas till kommunerna före utgången av innevarande år.

Kommunerna som ansökt om och beviljats prövningsberoende höjning av statsandelen (på finska)

Ytterligare information:

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389
förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs