Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Sisäinen selvitys Lahti Energia Oy:stä

Lahden kaupunki

Sisäinen selvitys Lahti Energia Oy:stä

Tiedote.
Julkaistu: 19.02.2015 klo 14:27
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.10.2014 sisäisestä selvityksestä Lahti Energia Oy:stä. Selvitys tilattiin yksityiseltä asianajotoimistolta, joka käytti selvityksen tekemisessä apuna KHT tilintarkastajaa.

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa, että selvityksessä on vain joitakin luottamuksellisia asioita, mutta muilta osin selvitys on julkinen ja maanantaina 23.2. kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla.

Selvittäjät ovat käyneet läpi mm. yhtiön hallituksen ja riskityöryhmän kokouspöytäkirjoja, riskikäsikirjoja, toimitusjohtajan hallitukselle esittämiä tilannekatsauksia sekä toimitusjohtajan irtisanomiseen liittyviä välimiesmenettelyn aineistoja. Selvitys tehtiin kirjallisen materiaalin pohjalta.

Selvityksessä todetaan, että Lahti Energia Oy:n hallituksen pöytäkirjat ovat olleet selvitysajalta toteavia, joiden perusteella ei voida ottaa kantaa omistajaohjauksen toteutumiseen. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan valinta on tapahtunut osakeyhtiölain mukaisesti.

Selvityksen perusteella voidaan todeta myös, että yhtiön hallituksen tulee kiinnittää huomiota huomattavasti enemmän riskienhallintaan ja sen valvontaan. Riskienhallintaa olisi syytä käsitellä hallituksen kokouksissa määräajoin esimerkiksi toimitusjohtajan tilannekatsausten yhteydessä ja tämä käsittely tulisi selkeästi kirjata pöytäkirjaan.

Selvityksen mukaan Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenet eivät olleet esteellisiä valitessaan asiamiehen välimiesmenettelyä varten. Välimiesoikeus tuomitsi energiayhtiön maksamaan edelliselle toimitusjohtajalle erokorvauksen. Toimitusjohtaja ei ylittänyt toimivaltaansa, laiminlyönyt tehtäviään tai salannut hallitukselta tietoja.

Kaupunginjohtaja Myllyvirta esittää kaupunginhallitukselle, että Lahden kaupunki uudistaa konserniohjeensa ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen huhtikuun 2015 loppuun mennessä niin, että niissä määritellään nykyistä yksityiskohtaisemmin tytäryhtiöiden hallitusten toimintatapa, yhtiöiden dokumentointivelvollisuus ja riskienhallinta sekä toimivan johdon etuihin liittyvät päätösmenettelyt.

Lisäksi Myllyvirta esittää, että vuonna 2016 aloittavan uuden Lahden kaupungin organisoinnissa ja säännöstöissä otetaan huomioon ne kokemukset, joita Lahden kaupungin konserniohjauksesta on saatu.

Lahden kaupunginhallitus tekee johtopäätöksensä selvityksestä 23.2.2015.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63 895

Kaupunginhallituksen esityslista 23.2.2015 (pykälä 91 + liite)

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs