Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Selvitys: Kunta-eläkkeiden rahoitus kestävällä pohjalla

Valtiovarainministeriö

Selvitys: Kunta-eläkkeiden rahoitus kestävällä pohjalla

Tiedote.
Julkaistu: 04.08.2014 klo 16:28
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Kunta-alan eläkkeiden rahoitus on nykyisin kestävällä pohjalla, arvioi selvityshenkilö Jukka Ahtela. Selvityksen mukaan eläkemaksuperusteita olisi kuitenkin syytä uudistaa, koska kuntien taloudelliset erot kasvavat. Ahtela ehdottaa, että pitkällä aikavälillä selvitettäisiin kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen tyel- järjestelmän yhdistämistä. Keva voisi  tällöin hoitaa myös yksityisen sektorin eläkkeitä.

Selvityksen teetti valtiovarainministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sitä olivat ehdottaneet Kuntatyönantajat ja palkansaajakeskusjärjestöt.

Kunta-alan eläkkeet rahoitetaan pääosin samalla tavalla kuin muillakin aloilla: työnantajat ja työntekijät maksavat eläkemaksuja, jotka määräytyvät henkilöstön ansioiden mukaan. Lisäksi kukin kuntatyönantaja rahoittaa järjestelmää sillä perusteella, kuinka paljon sen palveluksessa olleelle henkilöstölle maksetaan eläkkeitä.

- Kunnallinen eläkejärjestelmä ei ole kriisissä, eikä näköpiirissä ole uhkatekijöitä, jotka vaatisivat pikaisia toimia, varatuomari Ahtela toteaa.

Henkilöstön vähentäminen heijastuisi maksuihin

Selvityshenkilön mukaan kuntatalouden ongelmat heijastuvat kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitukseen. Jos kunta-ala vähentää henkilöstöä, myös eläkemaksuja kertyy aiempaa vähemmän.

Ahtela kehottaa seuraamaan, miten henkilöstön mahdollinen supistuminen vaikuttaa eläkkeiden rahoitukseen. Tarvittaessa pitää ryhtyä korjaaviin toimiin.

- Kuntasektorin eläkkeiden rahoitus riippuu pitkällä aikavälillä kuntien kyvystä kokonaisuudessaan huolehtia menojensa rahoituksesta.

Kevan muuttamista työeläkeyhtiöksi harkittava

Selvityshenkilö ehdottaa lyhyellä aikavälillä muun muassa seuraavaa:

    • Osapuolten pitää sopia selkeistä pelisäännöistä siirtymätilanteisiin, joissa kunnan toimia yhtiöitetään ja yhtiö  voi valita eläkevakuutuksen Kevan ja yksityisen tyel- järjestelmän välillä. Muutostilanteissa on huolehdittava työntekijöiden eläke-turvasta ja jaettava eläkkeitä koskeva kustannusvastuu tasapuolisesti Kevan ja yksityisen järjestelmän välillä.
    • Kunnat maksavat Kevalle ns. eläkemenoperusteista maksua niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kunnan palveluksesta ennen vuotta 2005. Tähän maksuun olisi syytä harkita muutoksia, koska kuntien erilaisten väestökehityksen myötä myös taloudelliset kantokykyerot kasvavat.
    • Työeläkelaitos Kevaan olisi perusteltua harkita samanlaista hallintomallia kuin työeläkejärjestelmässä. Palkansaajia edustaisivat pääsopijajärjestöt ja työnantajia Kuntatyönantajat. Eläkemaksun vahvistaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Pitkällä aikavälillä pitäisi selvityshenkilön mukaan selvittää kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämistä yksityisen puolen tyel- järjestelmän kanssa. Tämä merkitsi muutoksia Kevan asemaan. Olisi pohdittava, olisiko mahdollista irrottaa Kevasta vanhoja etuuksia hoitava toiminto, joka vastaisi ennen vuotta 1995 alkaneeseen palvelussuhteeseen perustuvista eläkkeistä.

Uudistettu Keva vastaisi tätä myöhemmin alkaneista palvelussuhteista. Se voisi toimia yksityisen sektorin vakuuttajana ja nykyiset työeläkelaitokset vastaavasti kunta-alan vakuuttajina.

Nämä muutokset selkiyttäisivät ja vahvistaisivat kunta-alan eläketurvaa ja sen rahoitusta osana laajempaa työeläkejärjestelmää. Muutokset vahvistaisivat myös Kevan asemaa laaja-alaisena eläketurvan toimeenpanijana.

  Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta

Lisätietoja:

Selvityshenkilö, varatuomari Jukka Ahtela, puh. 040 5507978   

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs