Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Sähköisestä palvelutorista toivotaan helppokäyttöistä markkinapaikkaa

Turun kaupunki

Sähköisestä palvelutorista toivotaan helppokäyttöistä markkinapaikkaa

Tiedote.
Julkaistu: 10.02.2016 klo 13:15
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunki kehittää uutta sähköistä palvelutoria helpottamaan yritysten verkostoitumista ja asiakashankintaa. Sähköistä markkinapaikkaa suunnitellaan palvelumuotoilun menetelmin kuntalaisten tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tammikuussa kuntalaisia pyydettiin vaikuttamaan tulevan palvelun kehitykseen verkkokyselyssä. Kyselyn 88 vastaajaa tuottivat suuren määrän aineistoa tutkimustyöhön kaikista ikäryhmistä. Aktiivisimmin vastasivat 30-50 -vuotiaat turkulaiset.

Hintatiedot helposti saataville

Vastaajista suurin osa ilmoitti hoitavansa asioinnin mieluiten verkossa, ja jopa 98% kaikista ikäryhmistä kertoi käyttävänsä nettiä päivittäin. Sähköisessä asioinnissa merkitykselliseksi koettiin erityisesti luotettavuus ja helppokäyttöisyys.

Suurin osa vastaajista toivoi hintatietoa tuotteista ja palveluista välittömästi ja noin puolet toivoi saavansa henkilökohtaisen tarjouksen. Erilaisiin kännykkämaksuihin ja QR-koodin käyttöön liittyvissä kysymyksissä vastausten hajontaa oli eniten.

Palvelut kaikkien saavutettavissa

Vaikka sähköinen asiointi ilmoitettiin suosituimmaksi tavaksi asioida palvelun tarjoajien kanssa, nousi vahvana esiin myös toive henkilökohtaisesta kasvokkain tapahtuvasta palvelusta. Kyselyn vastauksissa esitettiin myös huolia palveluiden saavutettavuudesta ilman internettiä tai älylaitteita.

–Internet-kyselyn lisäksi olemme myös haastatelleet ihmisiä henkilökohtaisesti. Näin myös nettiä käyttämättömien kuntalaisten ääni saadaan kuuluviin kehityksessä, kertoo projektissa työskentelevä Maiju Kinnunen.

Suunnittelutyön edetessä kaikki vastaukset käydään läpi, ja esiin nousseisiin pelkoihin sekä toiveisiin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä tavoin rakennetaan tulevaisuuden palveluintegraatio, joka huomioi kaikki käyttäjät.

Yrittäjille suunnattu kysely auki 

Yrittäjille suunnatun kyselyn aukioloaikaa on jatkettu, jotta vastauksia saataisiin runsaammin. Kyselyyn voi käydä vastaamassa osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/2CAA61F3AD127155.par

Kysely on auki helmikuun loppuun asti.

Osallistu kehittämistyöpajaan 

Haastattelututkimusta täydentämään järjestetään tulevaisuustyöpaja, jossa kuntalaiset ja yrittäjät pääsevät ideoimaan uutta palvelutoria yhdessä työryhmän kanssa. Työpaja järjestetään pääkirjastolla 1.3. kello 9-11. Työpajan yhteydessä osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen kuntalaisten osallistamiseen ja palvelumuotoiluun, sekä kuulla projektin etenemisestä tarkemmin. Työpajaan otetaan 12 osallistujaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on maksuton ja sisältää aamiaisen. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä tietämystä aiheesta, vaan erilaiset näkökulmat halutaan saada esiin. Ilmoittautua voi suoraan sähköpostitse (maiju.kinnunen@edu.turkuamk.fi)

Lisätietoja:

Päivi Penkkala paivi.penkkala@turku.fi  
Maiju Kinnunen maiju.kinnunen@edu.turkuamk.fi

http://6aika.fi

Sähköisen palvelutorin alustaratkaisun sisällöllinen kehitys toteutetaan osana 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus -kärkihanketta. Palvelutorin kehittämisessä keskeisenä toimijana on Sitra ja projektin kehittämispäällikkönä toimii Päivi Penkkala. Kaupungin projektityöryhmän lisäksi kehitystyössä on mukana Varsinais-Suomen yrittäjät sekä Turun kaupungilla projektiharjoittelijana työskentelevä Maiju Kinnunen, joka tekee hankkeeseen liittyen muotoilun opinnäytetyötään Turun ammattikorkeakouluun. Sähköisen alustaratkaisun kehitystyö on aloitettu syksyn 2015 aikana ja ensimmäinen beta-versio pilotoidaan toukokuussa 2016 siivouspalvelualan yrityksille.

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs