Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Remisstiden för ändring av kommunstrukturlagen löpte ut

Valtiovarainministeriö

Remisstiden för ändring av kommunstrukturlagen löpte ut

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.03.2014 kl. 16:52
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Remisstiden för regeringspropositionen om ändring av kommunstrukturlagen löpte ut måndagen den 31 mars 2014. 77 utlåtanden som lämnades in inom utsatt tid, av vilka 35 från kommunerna och 42 från andra parter.

Utlåtandena finns i statsrådets projektregister (projektnummer VM149:00/2013).

Utkastet till en regeringsproposition gäller utvidgandet av statsrådets behörighet i stadsregionerna. Statsrådet föreslås få utvidgad behörighet att besluta om sammanslagning av kommuner i sista hand emot kommunfullmäktiges vilja.

Förfarandet föreslås gälla stadsregioner vars pendlingsområde omfattar åtminstone 100 000 invånare. Helsingfors pendlingsområde ska emellertid inte beröras av förslaget, eftersom där redan pågår en beredning av metropolförvaltningslagstiftningen.

Utnyttjandet av behörigheten ska begränsas till situationer där kommunstrukturlagens målsättningar inte kan uppnås med frivilliga åtgärder och där utnyttjandet av behörigheten motiveras av vägande skäl som anknyter till markanvändningen, boendet, trafiken eller den ekonomiska differentieringen av kommunerna.

Bakgrund

Beredningen av kommunallagen inleddes utgående från regeringens strukturpolitiska riktlinjer som fastslogs hösten 2013. Syftet med lagförslaget är att trygga enhetligheten hos stadsregioner som är väsentliga för regionutvecklingen, utvecklandet av livskraften och effektivt ordnande av servicen.

Begäran om utlåtande skickades till de kommun- och stadsstyrelser som berörs av ändringen av kommunstrukturlagen. Förutom kommunerna begärdes utlåtanden av ca 70 andra parter, bl.a. ministerierna, riksdagspartierna, landskapsförbunden samt regionförvaltningsverken och vissa organisationer.

Ytterligare information:

Päivi Laajala, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30079

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30322

Pekka Normo, miljöråd, miljöministeriet, tfn 02952 50204

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs