Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Ranta-Kartanossa esitetään uusien tornitalojen rakentamista Pellonkulman talon korkuisiksi

Lahden kaupunki

Ranta-Kartanossa esitetään uusien tornitalojen rakentamista Pellonkulman talon korkuisiksi

Tiedote.
Julkaistu: 15.01.2015 klo 08:55
Julkaisija: Lahden kaupunki

Skanskan omistaman korttelin kaavamuutoksesta on valmistunut luonnos, jossa rakennusten korkeutta on esitetty lisättäväksi siten, että matalat osat olisivat neljäkerroksisia ja torniosa kymmenkerroksinen. Kaavamuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyisen arkkitehtikilpailun perusteella laaditun kaavan ideaa ja rakennetta, vaan muutokset tapahtuvat korttelialueiden sisällä. Korttelin kokonaisrakennusoikeutta ei ole lisätty. Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 20.1. klo 17.30 alkaen Lahden historiallisella museolla. Lisätietoja on kaavoituksen nettisivuilla.

Skanska omistaa Ranta-Kartanon alueella entisen huoltoaseman korttelin, joka rajautuu Kyösti Kallion katuun, Pellonkulmankujaan sekä nykyiseen Jalkarannantiehen, joka tulee olemaan osa Paasikiven aukiota. Asuntorakentaminen Ranta-Kartanossa on suunniteltu aloitettavan tästä korttelista. Skanska tutki viime vuoden aikana useita vaihtoehtoja korttelin rakentamiseksi, mutta totesi hankkeen hyvin vaikeaksi nykyisen asemakaavan mukaisena, joten kaavamuutoksen valmistelu käynnistettiin yhtiön hakemuksesta.

Kortteli käsittää nykyisen asemakaavan mukaan kolmekerroksisen matalan osan ja sen nurkkaan sijoittuvan 8-kerroksisen osan. Matalan osan muuttaminen neljäkerroksiseksi parantaa hankkeen toteuttamismahdollisuuksia ja jakaa hisseistä aiheutuvia kustannuksia paremmin. Torniosan nostaminen kymmenkerroksiseksi noudattaa arkkitehtikilpailun voittajatyön ideaa. Tärkeänä on pidetty, että torniosa ei korotettunakaan tule olemaan viereistä Pellonkulman taloa korkeampi.

Kaavaluonnoksessa on matalan osan runkosyvyyttä pienennetty, josta säästyvä rakennusoikeus on siirretty kerroskorkeuden nostoon. Torniosaa on levitetty korttelin sisäpuolelle yhteensä neljä metriä. Levityksestä 2,5 metriä johtuu parvekkeiden vaatimasta tilasta. Kaavaluonnoksessa täsmennetään myös julkisivua koskevia sekä muita määräyksiä.

Pysäköintipaikoista osa määrätään sijoitettavaksi alueelle rakennettavaan pysäköintitaloon, mikä parantaa taloudellisia edellytyksiä sen toteuttamiselle. Pysäköintitalo on tarpeen kortteleiden oman käytön lisäksi Kisapuiston käyttäjille. Tämä sama määräys on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia Ranta-Kartanon alueen kortteleita. Muut korttelit ovat kaupungin omistuksessa ja ne on lähivuosina tarkoitus vuokrasopimuksilla luovuttaa rakentajille.

Asemakaavamuutoksen tultua voimaan Skanska jatkaa suunnittelua ja käynnistää markkinoinnin. Asuntorakentaminen Ranta-Kartanon alueella alkaa aikaisintaan loppuvuonna 2015.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski
puhelin 050 398 5113,  markus.lehmuskoski@lahti.fi

Skanska talonrakennus
Hankekehityspäällikkö Jukka Haaparanta
puhelin: 050 570 2789, jukka.haaparanta@skanska.fi

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/2A2F6287FC9B4CE2C2257D50003DB527
www.LahtiUudistuu.fi/Ranta-Kartano

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs