Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille

Mikkelin kaupunki

Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille

Tiedote.
Julkaistu: 04.06.2015 klo 10:11
Julkaisija: Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungilla on käynnistymässä ”Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!”  

Kyseessä on suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla -hanke. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hanke toteutetaan toukokuun 2015 ja huhtikuun 2016 välisenä aikana.

Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on noussut vahvasti esiin tavoiteltaessa ekologisesti kestävämpää yhdyskuntarakennetta. Erityisesti tulee edistää lyhyiden matkojen kulkemista muulla kuin yksityisautolla. Kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisestä on hyötyä myös alueen elinvoimaisuudelle ja sen terveyshyödyistä syntyy merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon. Työn tavoitteena on laaja-alaisesti tutkia niitä vaikutuksia, joita kestävien liikkumismuotojen suosiminen tuottaa kaupunkialueella. Vaikutusten arviointi tukee ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemistä niin henkilö- kuin organisaatiotasollakin. Mikkelin kaupunki tarjoaa tiiviin ja hyvän kaupunkirakenteen, joka luo hyvät edellytykset kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen erityisesti lyhyillä, alle viiden kilometrin matkoilla ympäri vuoden.

Mukana elinkeinoajattelu

Työn yhtenä painopisteenä on tutkia jalankulun ja pyöräilyn kulkutavan osuuden vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Lähtökohtaisesti kävelijät ja pyöräilijät ovat herkempiä poikkeamaan matkan varrella olevissa liikkeissä, kahviloissa ja muissa kaupallisissa palveluissa. Mikkelissä toteutuneet kävelykatu ja toriuudistus ovat antaneet merkkejä vastaavanlaisesta houkuttelevien liikepaikkojen ja kävelyn sekä pyöräilyn kytköksestä. Työssä tarkastellaan, voidaanko jalankulun ja pyöräilyn asemaa parantamalla antaa potkua myös alueen liiketoiminnalle.

Työssä määritellään vaiheistetut toimenpiteet, joilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn verkostoa keskusta- ja taajama-alueella. Työssä otetaan kantaa nopeasti toteutettaviin ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin laadukkaan kävelyn ja pyöräilyn verkoston synnyttämiseksi. Toimenpiteet liittyvät laaja-alaisesti kävelyä ja pyöräilyä koskeviin osa-alueisiin kuten maankäyttöön, infrastruktuurin kunnossapitoon sekä markkinointiin ja informointiin.

Suunnittelualueena ovat erityisesti Mikkelin ruutukaavakeskusta sekä siihen tukeutuvien kaupallisten palveluiden keskittymät ympäristöineen (Graanin ja Setrin alueet). Yleispiirteisempänä tarkastelualueena tutkitaan Mikkelin keskustan taajama-aluetta sekä sen alueella sijaitsevia kävelyn ja pyöräilyn pääväyliä.

Lisätietoja hankkeesta antavat yleiskaavoittaja Eveliina Könttä (044 794 2521) sekä liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano (044 794 5722).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs