Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Prövningsberoende höjning av statsandelen söktes av 83 kommuner

Valtiovarainministeriö

Prövningsberoende höjning av statsandelen söktes av 83 kommuner

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.09.2014 kl. 10:32
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Prövningsberoende höjning av kommunernas statsandel söktes i år av 83 kommuner, och det ansökta beloppet var sammanlagt 91,9 miljoner euro. Det genomsnittliga ansökta beloppet var 152 per invånare. I fjol ansöktes förhöjd statsandel av 108 kommuner. Stödbeloppet var sammanlagt 20 miljoner euro och det fördelades mellan 29 kommuner.

I år har man reserverat sammanlagt högst 20 miljoner euro för förhöjningarna. Ansökningstiden för höjning av kommunernas prövningsberoende statsandel löpte ut den 1 september.

69 av de ansökande kommunerna har mindre än 10 000 invånare. Kommunerna i Kajanaland lämnade proportionellt sett in flest ansökningar, 55 procent av kommunerna ansökte om förhöjning (fem kommuner av nio). Näst störst var antalet ansökningar från Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, hälften av kommunerna i vartdera landskapet ansökte om förhöjning. Antalet ansökningar var minst i Centrala Tavastland, där endast en kommun av elva lämnade in en ansökan.

Statsrådet beslutar om de prövningsberoende förhöjningarna på föredragning från trafik- och kommunminister Paula Risikko. Förhöjningarna betalas åt kommunerna före utgången av innevarande år.

Prövningsberoende förhöjning av statsandelen kan enligt lagen beviljas en kommun som i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Statsunderstödsmyndigheten kan ställa villkor för beviljandet och användningen av den förhöjda statsandelen som gäller saneringen av kommunens ekonomi.

Kommunerna skulle i samband med ansökningen om höjning av statsandelen tillställa finansministeriet en redogörelse över åtgärder för att balansera ekonomin. Beviljandet av förhöjningen baserar sig i regel på ekonomiska parametrar som fås ur boksluten. Utöver dessa fäster man uppmärksamhet vid kommunens egna saneringsåtgärder samt vid exceptionella faktorer som påverkar kommunens helhetsekonomiska situation under innevarande år.

Kommunerna som ansökt om förhöjning (på finska)

Ytterligare information: Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389 förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs